Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Webinar info

Speakers

  • Radosław Wilczkowiak

About

Procesy klejenia z wykorzystaniem klejów zawirających rozpuszczalniki, powodują emisję LZO. Oprócz skarg odorowych, ponadnormatywne emisje mogą powodowac nałożenie kar finansowych a nawet wstrzymanie produkcji. Podążając za ustawodastwem unijnym, Polska zaostrzyła już przemisy dotyczące emisji LZO.

Wykorzystując doświadczenie z wielu sektorów przemysłu, DESOTEC pomoże Ci w osiągnięciu wymaganych poziomów emisji LZO i zabezpieczy funkcjonowanie Twojego zakładu

Zarejestruj się za darmo jeśli chcesz:

  • Dotrzymywać norm emisji LZO
  • funkcjonować w zgodnie z sąsiadami (braku skarg odorowych)
  • czerpać korzyści z mobilnych filtrów