Only professional emails can register

Webinar info

About

Opslagtanks komen vaak voor als onderdeel van fabrieken voor de opslag van chemicaliën, oliën of gassen. Hierbij is een efficiënt ontluchtingssysteem essentieel om de juiste druk in de tank te handhaven. Tijdens het laden, lossen of zelfs bij het ‘ademen’ van de tank kunnen de vloeistoffen of gassen een hoge dampdruk genereren met een hoge concentratie aan VOC's. Deze uitstoten moeten vaak worden verwijderd voordat ze in de atmosfeer terechtkomen.

In deze webinar lichten we de typische problemen toe bij de behandeling van verontreinigde ontluchtingsgassen. Daarnaast bekijken we mogelijke oplossingen om de VOC-emissies te verminderen en op die manier te voldoen aan de meest recente milieuvoorschriften. We geven ook enkele voorbeelden van toepassingen bij ons huidige klanten. Deze tonen de geïmplementeerde mobiele filtratieoplossing en de efficiëntie van dergelijke installaties.