Oct
16

KOMPOZYT-EXPO

International Trade Fair for Composite Materials, Technologies and Products KOMPOZYT-EXPO® is the only event in Poland addressing the subject matter of composite materials and technologies. This is a place for the promotion of modern solutions, as well as an arena for the presentation of projects that go beyond what we consider to be contemporary.

Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO® to jedyne w Polsce wydarzenie, poruszające tematykę materiałów i technologii wytwarzania kompozytów. To miejsce promocji nowoczesnych rozwiązań, a także arena prezentacji projektów wykraczających poza to, co uznajemy za współczesne.

Where: Targi w Krakowie Sp. z o.o., ul. Galicyjska 9, 31-586, Kraków, PL,