Only professional emails can register

Webinar info

Speakers

  • Yana Heemeryck

  • Pepijn Libbrecht

About

In heel Europa zijn er meer dan 650 000 officieel geregistreerde locaties waar vervuilende activiteiten plaatsvonden of nog plaatsvinden. Niet al deze locaties zijn daadwerkelijk verontreinigd, maar een aanzienlijk deel moet worden gesaneerd of nader worden onderzocht. Als deze 'brownfields' niet worden gesaneerd, kan dit ernstige gevolgen hebben voor het milieu en zelfs voor de volksgezondheid wanneer verontreinigende stoffen in het drinkwater terechtkomen of worden ingeademd. 

In dit webinar “Bodemsanering met mobiele actieve koolfilters” bespreken we typische componenten die worden aangetroffen in verontreinigde bodems en geven we een algemeen beeld van verschillende saneringstechnieken. We zullen in detail uitleggen hoe actieve kool kan helpen om deze componenten te verwijderen. 

BELANGRIJKE OPMERKING: alleen professionele e-mailadressen worden geaccepteerd.