Only professional emails can register

Webinar info

Speakers

  • Radosław Wilczkowiak

About

Procesy klejenia z wykorzystaniem klejów zawirających rozpuszczalniki, powodują emisję LZO. Oprócz skarg odorowych, ponadnormatywne  emisje mogą powodowac nałożenie kar finansowych a nawet wstrzymanie produkcji. Podążając za ustawodastwem unijnym, Polska zaostrzyła już przemisy dotyczące emisji LZO.

Wykorzystując doświadczenie z wielu sektorów przemysłu, DESOTEC pomoże Ci w osiągnięciu wymaganych poziomów emisji LZO i zabezpieczy funkcjonowanie Twojego zakładu

Zarejestruj się za darmo jeśli chcesz:

  • Dotrzymywać norm emisji LZO
  • funkcjonować w zgodnie z sąsiadami (braku skarg odorowych)
  • czerpać korzyści z mobilnych filtrów