Only professional emails can register

Webinar info

Speakers

  • Radosław Wilczkowiak

  • Wioletta Mazur

About

Dopalacze termiczne, w tym RTO, są szeroko stosowane w przemyśle do oczyszczania emisji lotnych związków organicznych. Jak i inne urządzenia,  wymagają okresowej konserwacji, podczas której   system oczyszczania powietrza z LZO nie działa. W takim przypadku zamiast wstrzymywać produkcję, stosuje się mobilne filtry z węglem aktywnym jako system oczyszczania powietrza.

Węgiel aktywowany może być używany również w sytuacjach awaryjnych, gdy nastąpi uszkodzenie lub konieczność nieoczekiwanego wyłączenie dopalacza. Niektóre firmy decydują się również na zainstalowanie mobilnych filtrów z węglem aktywnym jako system zapasowy w przypadku przekroczenia stężeń LZO powyżej dolnej granicy wybuchowości.

Podczas tego webinaru omówimy, w jaki sposób węgiel aktywny może być skutecznym systemem rezerwowym w takich sytuacjach

Poruszane zagadnienia

  • Sytuacje, w których system rezerwowy może być przydatny
  • Mobilne filtry z węglem aktywnym jako system rezerwowy
  • Projekty referencyjne