Only professional emails can register

Webinar info

About

Het onder controle houden van geuremisies is een belangrijk, maar vooral uitdagend aspect van de afvalwaterzuivering (AWZI). Geurhinder kan resulteren in klachten van buren of leiden tot negatieve media aandacht. Het belang hiervan is toegenomen door verstedelijking en het groeien van woongemeenschappen nabij AWZI’s is.

In deze webinar zullen we typische geurbronnen binnen de AWZI bespreken en via bestaande cases aantonen hoe deze emissies kunnen worden behandeld met actieve kool als technologie.