DESOTEC investeert fors in 4e innovatieve reactivatie oven.

Desotec investeert 17,6m€ in de uitbreiding van haar circulaire zuiveringsoplossingen op industrieel niveau.

De industrie in Europa wordt steeds meer geconfronteerd met strengere normen en eisen omtrent het zuiveren van afvalwater en luchtstromen. Ook interne processtromen worden hierdoor sterker opgezuiverd, teneinde een zo hoog mogelijke emissiereductie te realiseren. Deze beweging vergt echter expertise en kapitaal van bedrijven, die doorgaans liever focussen op hun kernactiviteiten.

Desotec biedt de industrie daarom de mogelijkheid om flexibele & investeringsloze zuiveringsoplossingen in te zetten, die volledig geïntegreerd worden in de bedrijfsprocessen van haar klanten. Op deze manier ontzorgt Desotec haar klanten, die er zo in slagen eenvoudiger aan de strenge milieunormen te voldoen. Desotec doet dit op huurbasis met mobiele filters en actieve kool voor het opvangen van verontreinigingen uit lucht, gas, vloeistoffen of water, en is hier Europees marktleider in. Door gebruik te maken van deze mobiele zuiveringsfilters, die na verzadiging heel eenvoudig door Desotec kunnen gewisseld worden, slaagt Desotec er ook in de verontreinigde actieve kool te recycleren en opnieuw in te zetten.

Op haar site in Roeselare investeert Desotec in een vierde innovatieve, zelf ontwikkelde reactivatiefaciliteit. Deze installatie zal de grootste productiefaciliteit van Europa zijn, en voor Desotec een capaciteitsverhoging van 70% met zich meebrengen. Ze zal ertoe in staat zijn actieve kool afvalstromen te recycleren van klanten die deze vandaag laten verbranden of zelfs storten. Op deze manier spaart Desotec het CO2-uitstoot equivalent van ca. 80.000 wagens per jaar uit voor haar klanten! Tegelijkertijd zorgt deze investering voor sterkere verankering van de Europese productiebedrijven die zich door de zuiveringsoplossingen en diensten van Desotec zonder zorgen kunnen concentreren op hun productieprocessen.

De investering in deze binnenshuis ontworpen state-of-the-art reactivatiefaciliteit stelt Desotec in staat haar klanten nog beter te bedienen in deze toepassingsgebieden, door een diepgaande recyclage van verbruikte actieve kool. Desotec focust hierbij op 5 strategisch gekozen markten voor het inzetten van haar closed-loop zuiveringsoplossingen met mobiele filters en actieve kool technologie:

  • Luchtzuivering: stromen die met geur of vluchtige organische stoffen verontreinigd zijn, vaak zo sterk beladen dat conventionele installaties niet in staat zijn de actieve kool te recycleren. Hier zal de nieuwe installatie zelfs de sterkste verontreinigingen kunnen neutraliseren
  • Biogaszuivering: in de opzuivering van biogas tot biomethaan en groene energie worden op vandaag grote hoeveelheden beladen actieve kool verbrand en gestort, dewelke met deze nieuwe installatie gereactiveerd zullen kunnen worden
  • Waterzuivering: de verwijdering van toxische en organische verontreinigingen, die ook hier veilig zullen afgebroken kunnen worden
  • Sanering: het capteren van verontreinigingen tijdens bodemzuiveringsprojecten, inclusief het terug opwaarderen van de verbruikte actieve kool producten
  • Chemicaliën: het opzuiveren van chemische producten zoals zoutzuur, aminozuren of alcoholen, waarbij ook hier de verzadigde filters door middel van nieuwe technologieën zullen gereactiveerd kunnen worden, zonder verlies aan zuiverheid of kwaliteit

In elk van deze toepassingsgebieden zullen zwaarbeladen actieve kool afvalstromen vanaf 2020 in deze nieuwe innovatieve reactivatiefacilieit kunnen gerecycleerd worden tot hoogkwalitatieve producten die opnieuw in de zuiveringsprocessen van de klant gebruikt kunnen worden.

Desotec werd opgericht in 1990 en legde vanaf 1995 haar focus op het huidige closed-loop business model. Sinds augustus 2017 behoort Desotec tot het Zweedse investeringsfonds EQT waaronder het zijn pan-Europese aanwezigheid uitbreidde, resulterende in een omzetgroei van 23% in 2018 tot meer dan 65mio€. Op slechts 4 jaar tijd werd ook het aantal mobiele filters meer dan verdubbeld: van 1.000 units eind 2014 tot meer dan 2.000 eind 2018. Desotec's klantenbasis groeit continu door een sterke focus op 24/7 service en de commitment tot het ontwerpen en leveren van de beste oplossing in teamwerk met de klant. Door een diepgaande expertise van industriële toepassingen en voortdurende R&D en investeringen in mobiele filters, centrale reactiveringscapaciteit in Roeselare en goed gepositioneerde Europese hubs zorgt Desotec er zo voor dat de Europese industrie kan voldoen aan steeds strengere voorschriften ten dienste van een beter milieu.