1,2-DCE uit een waterreservoir op een petrochemische site verwijderen

DESOTEC werkt met partners in heel Europa aan het ontwerpen en implementeren van oplossingen voor verontreinigingsproblemen in een groot aantal sectoren.

In dit geval was onze expertise op het gebied van afvalbeheer en logistiek even cruciaal als onze actieve koolfiltertechnologie bij het oplossen van een vervuilingsprobleem met 1,2-DCE.

Het probleem

Op een grote petrochemische site in Zuid-Frankrijk was er een opslagreservoir voor afvalwater dat zich in de herfst- en wintermaanden vulde met regenwater. Dit water bevatte het solvent 1,2-dichlooretheen (1,2-DCE), een persistente organische verontreinigende stof (POP) die schadelijk kan zijn voor het milieu en die niet op natuurlijke wijze wordt afgebroken. Andere organische verbindingen en olieresten waren eveneens aanwezig.

De concentraties van 1,2-DCE varieerden, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de hoeveelheid neerslag. 1,2-DCE is zeer vluchtig en gaat snel over naar de gasfase. Bovendien heeft het een zeer laag vlampunt, wat betekent dat er veiligheidsaspecten zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij de recyclage van zwaar beladen actieve kool. Actieve kool is echter de beste technologie om deze verbinding te verwijderen.

Een industriële dienstverlener werd gecontracteerd om algemene schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, waaronder de sanering van het water op deze site. DESOTEC heeft een langdurige samenwerking met dit bedrijf en kreeg daarom het contract als onderaannemer toegekend voor de levering van actieve koolfilters voor dit project.

De oplossing

Onze klant, de industriële dienstverlener, ontwierp een zuiveringsproces in twee fasen dat werkzaam zou zijn tijdens de regenachtige maanden van november tot januari.

De eerste fase is een stripproces om het grootste deel van de vervuilende stoffen van water naar lucht over te brengen. Deze vervuilde lucht wordt naar een AIRCON HC-luchtfilter gestuurd. De beladingscapaciteit van actieve kool is hoger in de gasfase dan in de vloeibare fase, zodat dit proces het koolverbruik vermindert.

Na de stripfase bevat het water van de stripper nog sporen van vervuilende stoffen. Daarom wordt het door een MOBICON-waterfilter geleid om polishen.

Aanvankelijk hadden we slechts twee filters geplaatst. Het bleek echter dat de concentraties van 1,2-DCE in de latere fase van het zuiveringsproces hoger waren dan verwacht.

Omdat het frequent uitwisselen van filters het proces van de klant zou kunnen onderbreken, heeft DESOTEC met spoed een extra AIRCON HC- en een extra MOBICON-filter geplaatst. We waren in staat dit binnen enkele dagen te regelen, zonder enige verstoring voor de eindklant.

We zorgden ook voor de logistiek en het afvalbeheer, waaronder de documenten voor het vervoer van afval.

De resultaten

Het systeem werkte goed tijdens de winter van 2019-2020, tot tevredenheid van zowel onze klant als hun eindklant, die zeer strenge normen hanteert.

DESOTEC werd opnieuw gecontracteerd voor het seizoen 2020-2021 en installeerde de filters eind september, klaar om gebruikt te worden zodra de regenval begint, waarschijnlijk in november.

We hebben ook een opvolgsysteem opgezet, waarbij de actieve kool wekelijks wordt geanalyseerd om de concentratie van 1,2-DCE te bewaken. Het is de bedoeling een filter te vervangen zodra we in de buurt komen van onze reactivatielimieten van onze ovens, om zo extra kosten te beperken.

Dit geval toont de doeltreffendheid van goede partners aan. Onze klant, de industriële dienstverlener, is belast met het algemene projectbeheer, terwijl we een deel van het proces voor onze rekening nemen: de actieve koolfilters. We werken succesvol samen op vele sites in heel Europa.

Het benadrukt ook het belang van aanpassingsvermogen. DESOTEC heeft de kennis om snel te reageren op veranderende omstandigheden en kosteneffectieve oplossingen te implementeren om potentiële risico's te vermijden. Soms kan het goedkoper zijn om filters vaker te vervangen in plaats van te betalen voor extra veiligheidsmaatregelen, maar DESOTEC zal klanten altijd adviseren over de beste manier van aanpak.

Tenslotte is onze ervaring op het gebied van logistiek en afvalbeheer van essentieel belang geweest voor de vlotte en veilige uitvoering van dit project. In ons Belgisch hoofdkantoor beschikken we over de nodige kennis en veiligheidsmaatregelen om potentieel gevaarlijk afval te behandelen. Daar worden stalen van actieve kool geanalyseerd zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen. Alle moleculen die door de actieve kool werden geadsorbeerd, worden vervolgens gedesorbeerd in onze reactivatieovens en volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door een verbrandings- en neutralisatieinstallatie. De volledige installatie en de emissies ervan worden continu online bewaakt, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp de schoorsteen verlaat.

Neem vandaag contact op met DESOTEC

We zijn altijd bereid te bespreken hoe onze oplossingen op uw site zouden kunnen werken. Neem vandaag contact op met ons team van ingenieurs.

 

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Gebruikte actieve kool die voldoet aan de acceptatiecriteria van DESOTEC kan worden gereactiveerd. 

Dit betekent dat alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.

Indien de verzadigde kool niet voldoet aan onze acceptatiecriteria, wordt dit naar een gespecialiseerde externe afvalverwerker gestuurd.