4 typische vragen over het zuiveren van biogas en biomethaan

Wat is het verschil tussen biogas en biomethaan?

Biogas wordt geproduceerd via anaerobe vergisting door micro-organismen en is een mengsel van CO2 en CH4. Biomethaan is eigenlijk biogas dat opgewaardeerd is tot een hoog-kwalitatief gas met minimum 96% CH4. Terwijl biogas het meest gebruikt wordt in warmtekrachtkoppeling (WWK) of cogeneratiesystemen, kan biomethaan in het gasnet geïnjecteerd worden als vervanging van aardgas. 
 

Welke typische polluenten zijn te vinden in biogas?

Naast CO2 en CH4, bevat biogas een aantal onzuiverheden. We kunnen deze in twee grote groepen opdelen: componenten die zwavel bevatten, vooral H2S, en VOCs zoals terpenen en siloxanen. H2S is het resultaat van de afbraak van zwavelhoudende organische componenten. Terpenen worden vooral veroorzaakt door de vergisting van groenafval. Siloxanen daarentegen zijn afkomstig van Si-houdende stoffen in vb. cosmetica en silicones. 
 

Waarom moeten onzuiverheden verwijderd worden?

Over het algemeen verlagen deze onzuiverheden de gaskwaliteit. Maar problematischer is het feit dat deze componenten mogelijk schade aan andere apparatuur kunnen aanrichten. H2S veroorzaakt bijvoorbeeld corrosie van de motor en verzuring van de motorolie. VOCs moeten verwijderd worden omdat ze membranen, gebruikt voor de upgrading tot biomethaan, blokkeren en beschadigen. Onder de klasse van de VOCs zijn voornamelijk siloxanen bijzonder schadelijk omdat Si-oxides gevormd worden in the gasmotor, wat tot ernstige abrasieve schade kan lijden. 
 

Hoe kan actieve kool helpen in de zuivering van biogas en biomethaan?

Zowel H2S als VOCs kunnen met actieve kool verwijderd worden tot onder de detectielimieten. Voor de twee groepen zijn wel verschillende oplossingen nodig. VOCs kunnen met standaard actieve kool verwijderd worden, maar speciale geïmpregneerde types zijn nodig H2S te kunnen verwijderen via een chemische reactie. De procescondities bepalen hoe goed de actieve kool zal werken. 

 

Meer vragen over de zuivering van biogas en biomethaan?

Contacteer onze ingenieurs!