Actief kool pakt geurhinder van ondergrondse waterzuivering aan

Activated charcoal safeguards ambient air from unpleasant H2S odour

Extreme klimatologische omstandigheden vereisen soms vernieuwende oplossingen. Dat beseffen ze ook in Scandinavië, waar afvalwaterzuiveringsstations vaak ondergronds gebouwd worden omwille van de soms barre koude. Daardoor is ook een inventieve aanpak van potentiële geurhinder noodzakelijk. Actief kool bleek de ‘missing link’ om deze uitdaging krachtdadig en efficiënt in te vullen.

Een Scandinavisch overheidsbedrijf is verantwoordelijk voor de zuivering van het afvalwater in grote steden. De onderneming besliste jaren geleden om dergelijke zuiveringsstations ondergronds te bouwen. Op die manier vermijden ze het risico dat het afvalwater in het leidingwerk en procesinstallaties zou kunnen vervriezen.

Ontluchting

De bouw van ondergrondse afvalwaterzuiveringsstations impliceert wel een innovatieve aanpak van de potentiële geuroverlast. Telkens ‘vers’ afvalwater naar de stations wordt gepompt, moet de installatie kunnen ontluchten. De lucht die hierbij vrijkomt, bevat concentraties waterstofsulfide en komt via ontluchtingskanalen vrij in de buurt van een woongebied. Het overheidsbedrijf ging daarom op zoek naar een slimme oplossing om geurhinder te vermijden.

De keuze viel nogal snel op mobiele actiefkoolfilters. De ontluchtingskanalen worden via bovengrondse aansluitingen geconnecteerd met deze filters. Die slagen er goed in om de H2S-concentraties (variërend van 10 tot 50 ppm, met pieken tot 80 ppm) te adsorberen, waardoor de aanwezigheid van waterstofsulfide volledig wordt weggewist (0 ppm). Het continue meetsysteem dat het overheidsbedrijf liet installeren aan de uitgang van de filters, levert daar elke dag opnieuw de bewijzen voor en maakt het mogelijk de filtratie in real time op te volgen.

Filtratie op drie locaties

Tot nu toe installeerde Desotec in de Scandinavische stad al twee mobiele actiefkoolflters: nadat de twee jaar geleden geplaatste AIRCON H (hydraulisch debiet tot 40.000 m³/h) al zijn nut bewees, kwam daar vorig jaar op een andere stadslocatie nog een AIRCON 3000 (hydraulisch debiet tot 3500 m³/h) bij. Omwille van de sterke resultaten, plaatsen we er binnenkort parallel nog 3 AIRCON 3000-installaties op een derde ‘hot spot’.

Het overheidsbedrijf is heel tevreden over de geboden totaalservice. De middelen en de specifieke expertise van haar technische dienst zijn namelijk ontoereikend om de installaties zelf op te volgen. Desotec zorgt als contractor voor een totale ontzorging: bij verzadiging van de actiefkoolfilters vervangen we tijdig deze huuroplossingen, waardoor de goede luchtkwaliteit voor de stadsbewoners permanent gegarandeerd blijft.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.