Actiefkoolfilters maken komaf met AOX

Activated charcoal filters remove AOX

Veel sectoren hebben een doordachte afvalwaterzuivering nodig om te voldoen aan de geldende lozingsnormen. Ook een correcte verwijdering van AOX moet worden aangepakt. Het inzetten van actiefkoolfilters zorgt ervoor dat biologische zuiveringsinstallaties niet overbelast worden en hun werk op een heel efficiënte manier kunnen verrichten.

AOX is de verzamelnaam van adsorbeerbare organische halogeenverbindingen. Zowel biologisch als niet-biologisch afbreekbare verontreinigende elementen kunnen aanwezig zijn in hemelwater, waswater, proceswater of andere bronnen. Afvalwater dat AOX bevat, mag vaak maar worden geloosd als de hoeveelheid AOX lager ligt dan 1 mg/l.

Niet-biologisch afbreekbare AOX is onder meer aanwezig in het afvalwater van lak-, vernis- en coatingproducenten, en is een uitdaging voor heel wat sectoren. Je kan deze adsorbeerbare organische halogeenverbindingen namelijk niet elimineren met een biologische waterzuiveringsinstallatie. De plaatsing van een mobiele actiefkoolfilter vóór de biologische behandeling kan het probleem eenvoudig en volledig oplossen: op die manier vangt u piekconcentraties adequaat op en blijft u probleemloos onder de grenswaardes.

Actieve kool werkt niet selectief: naast de AOX verwijdert ze ook adsorbeerbare COD. Eenmaal de filter volledig met COD verzadigd is, treden verdringingseffecten op: de beter adsorbeerbare AOX wordt bij voorkeur verwijderd, waardoor de verwijdering van de indringende COD kan plaatsvinden met behulp van biologische zuivering.

Ook bij een fysisch-chemische zuivering, die onder meer wordt toegepast tijdens de verwerking van vloeibare afvalstoffen, zijn mobiele actiefkoolfilters heel effectief. Na het stollings- en flocculatieproces van zo’n zuiveringsinstallatie (waarbij niet-biologisch afbreekbare COD wordt verwijderd) fungeren de Mobicon-systemen als een controlefilter om de AOX-concentratie tot een absoluut minimum te herleiden. In beide gevallen (voorbehandeling bij biologische zuivering of controlerende functie bij fysisch-chemische zuivering) fungeren onze mobiele actiefkooleenheden als een kostenefficiënte oplossing voor het verwijderen van lage AOX-concentraties. Eenmaal ze het verzadigingspunt hebben bereikt, zorgt Desotec voor een snelle vervanging.