Actieve kool cruciaal voor behalen emissienormen

Aircon V-XL

Chemische bedrijven moeten aan strenge normen voldoen. Een Franse producent van harsen voor ionenwisselaars  moet beantwoorden aan strenge federale emissielimieten van VOC’s (vluchtige organische stoffen). Die stoffen komen vrij tijdens de droogprocessen. De nieuwe norm stipuleert onder meer dat het koolstofgehalte niet meer mag bedragen dan 100 g/h.

Om zich op dat vlak helemaal veilig te kunnen voelen, schakelde de onderneming recent Desotec in voor de behandeling van deze verontreinigde luchtstromen. Nadat de resultaten van de piloottest heel positief bleken, bereiden beide partijen inmiddels volop een totaaloplossing voor die in de loop van 2019 operationeel zal zijn.

Scrubber

Het bedrijf ging op zoek naar oplossingen om dat quotum te halen en testte op één van de stromen een scrubber uit. Die bleek niet efficiënt genoeg en kon de VOC’s maar voor 80 procent capteren. Daarop raadde hun studiebureau hen aan om met Desotec contact op te nemen.

Na de eerste aanvraag in maart 2018 plande Desotec verschillende bezoeken aan de site, om de situatie correct te kunnen inschatten en een performante oplossing aan te reiken. Die moest in eerste instantie het meest uitdagende emissiepunt (met een debiet van 1000 tot 2000 m³/h)  behandelen. Daar installeerde Desotec een Aircon 2000-skid, een testsysteem met ventilator en schouw. Deze installatie gold meteen als een piloottest en biedt onder meer een goed beeld over het verbruik en de belading. Actieve kool blijkt uiterst geschikt om de sterke pieken in VOC-concentraties aan te pakken. Die zijn een gevolg van het droogproces dat per batch verloopt. Analyses wezen snel uit dat dit systeem goed bleek te werken en als basis kon fungeren voor de uitwerking van de totaaloplossing.

Centralisatie luchtbehandeling

Desotec bereidt momenteel volop de complete installatie voor van een actievekoolfiltratie die vanaf 2019 de drie emissiepunten samen zal brengen en behandelen. De Aircon V-XL, met een capaciteit van 11 ton actieve kool voor debieten tot 55.000 m³/h, zal de totale luchtstroom met een flux van 10.000 à 15.000 m³/h filteren. Resultaten van de pilootinstallatie bewijzen dat de VOC’s op een efficiënte manier worden gecapteerd. Ze geven daarnaast een uitstekend beeld over de adsorptiecapaciteit en maken het mogelijk om de jaarlijkse kostprijs voor de definitieve installatie gedetailleerd te berekenen, zodat de klant dit perfect kan budgetteren. De complete installatie en het ‘plug & play’-concept bieden een meerwaarde voor de klant. Bovendien kan Desotec door de grote capaciteit van de Aircon V-XL-filter het aantal wissels van de mobiele filters gevoelig beperken. Een extra pluspunt is dat de verzadigde actieve kool probleemloos te reactiveren is.

Goodwill

Dankzij de pilootinstallatie weet de Franse klant dat het probleem volledig onder controle is. Hierdoor kreeg het bedrijf extra tijd  van de overheidsinstanties om een efficiënte en accurate totaaloplossing uit te werken.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.