Actieve kool draagt bij tot opwekken van groene energie

Het genereren van groene energie is vandaag de dag een absolute prioriteit om het milieu te respecteren en te streven naar een duurzame samenleving. Thermo-solaire installaties, waarvan CPC-installaties de meest ontwikkelde zijn, behoren tot de technologieën die op dat vlak hun meerwaarde bewijzen. Hierbij kunnen ook stoffen vrijkomen die problematisch zouden zijn als ze in de atmosfeer uitgestoten worden. De oplossingen van Desotec vormen de gepaste remedie voor die uitdaging.

In CPC-installaties (Compound Parabolic Concentrator) wordt de straling van de zon geconcentreerd in lange, rechte buizen door middel van cilindrisch-parabolische zonnecollectoren. Die zijn essentieel voor de verwarming van de ‘Heat Transfer Fluid’ (HTF), een synthetische organische vloeistof die van cruciaal belang is voor de warmteoverdracht.

Die vloeistof is een mengsel van bifenyl en difenyloxide. Ze kan vlot een temperatuur tot 400 °C bereiken, zonder dat dit leidt tot verdamping en/of een toename van het volume, wat bij gewoon water wel het geval zou zijn. Een negatief gevolg van die hoge temperatuur is de vorming van VOC’s (vluchtige organische componenten) zoals benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen (BTEX), naftaleen, difenyloxide en bifenyl. De verantwoordelijken van de thermo-solaire installaties moeten vermijden dat die stoffen in de atmosfeer terecht komen. Door middel van een expansievat en verschillende scheidingsprocessen wordt dit zoveel mogelijk vermeden, maar er blijft toch nog altijd een verontreinigde gasstroom over.

Een Spaans bedrijf, dat vijf dergelijke CPC-plants van elk 50 MW runt, zocht hiervoor een passende oplossing en contacteerde op eigen initiatief Desotec. Na een grondige analyse, gebaseerd op enkele uitgebreide meetcampagnes, viel de keuze op twee in serie opgestelde Aircon 3000 filters. Die werden gevuld met actieve kool, wat zorgt voor het adsorberen van alle vervuilende componenten en de reiniging van de luchtstroom. Bij verzadiging van de filter, volgt een snelle vervanging waardoor het filtratieproces ongehinderd en continu kan doorgaan. De filter zal in gebruik worden genomen van zodra de klant er klaar voor is. Momenteel is het bedrijf nog volop bezig met de engineering voor het afstemmen van de faciliteiten op de filters.

Een uitdaging bij dit project zijn de variabele omstandigheden. De werkingsregimes van de installaties zijn namelijk moeilijk voorspelbaar, omdat ze afhankelijk zijn van de periode in het jaar en de zonnestraling. De verwachting is een gemiddeld debiet van 800 m³/h en een VOC-concentratie van circa 400 mg/m³.

Een extra troef voor de klant is de oplossing die Desotec kan bieden wanneer de HTF-emissies in regenwater terecht zouden komen. In dat scenario zorgt een Mobicon 2000-filter voor een correcte behandeling.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.