Actieve kool geeft benzeen geen kans.

De verwijdering van verschillende stoffen is in de Europese gemeenschap volkomen terecht een absolute prioriteit in functie van een optimale volksgezondheid. Naast de al strenge Europese norm, ging Nederland onlangs nog een stapje verder om de emissie van benzeen tot het absolute minimum te beperken. Een actiefkoolfiltratie als laatste stap van een zuiveringstrein helpt ondernemingen om probleemloos aan die aanzienlijk verstrengde normering voor benzeenemissie te voldoen.

Benzeen is een stof die aanwezig is in aardolie en voornamelijk uit petroleum wordt geproduceerd. Ze komt dan ook erg vaak voor bij raffinaderijen in de petrochemische industrie, tankterminals voor de op- en overslag van ruwe aardolie, petroleum, naptha, enzovoort. Ook door gebruik in talrijke andere toepassingen behoort de pure stof benzeen tot de meest geproduceerde chemische stoffen. Bovendien is het een belangrijke chemische uitgangscomponent voor veel andere stoffen.

Het gebruik van benzeen wordt steeds meer aan banden gelegd. De Europese Unie hanteert al strenge normeringen voor benzeenemissie. In ons land bedraagt de maximale concentratie 1 ppm. Dezelfde norm was tot 1 oktober 2017 ook in Nederland van kracht. Inmiddels heeft de GR (Gezondheidsraad) in Nederland, op grond van de huidige kennis, de effecten van benzeen opnieuw beoordeeld en een drempelwaarde kunnen afleiden. De wettelijke grenswaarde voor benzeen is daarom verlaagd van 3,25 mg/m3 (1 ppm) naar 0,7 mg/m3 (0,2 ppm) bij een tijd gewogen gemiddelde van 8 uur (TGG8).

Gezien onder meer de petrochemische industrie ook in België sterk vertegenwoordigd is, is het best mogelijk dat ons land op termijn die strenge normering overneemt. Ook op Europees niveau zit een verstrenging van de norm er mettertijd zeker in. De meeste Europese landen houden voorlopig een niveau aan van 1 ppm. Sommige landen, zoals Denemarken, Zweden en Finland, hebben wel al een verlaagde limiet van 0,5 ppm ingevoerd

Benzeenemissie volledig onder controle krijgen is perfect mogelijk door de toevoeging van een actiefkoolfiltratie als laatste stap van een luchtzuiveringsproces. Tijdens die laatste ‘polish’-fase kan je bijvoorbeeld opteren voor twee actiefkoolfiltraties in serie. Bij dit redundant systeem zorgt de eerste actiefkoolfilter voor de eliminatie van de allerlaatste benzeenconcentraties. Als de eerste filter verzadigd is, neemt de tweede meteen de werking over.

In functie van het project, zorgt Desotec vanzelfsprekend voor de correcte dimensionering. Deze snel integreerbare aanpak heeft legio voordelen. Zo blijft het verbruik van actief kool heel beperkt, aangezien de filter als laatste stap van de zuiveringstrein fungeert en de benzeenconcentraties dus al gevoelig verlaagd zijn. Het systeem vergt bovendien amper onderhoud. Investeren in een dergelijke oplossing loont op lange termijn zeker de moeite, omdat emissies van deze stoffen in de toekomst nog van een strengere aanpak zullen ‘genieten’.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.