Actieve kool maakt komaf met chloorhoudende solventen

Aircon 2000 C - air filtration - Desotec

Productiebedrijven uit de farmaceutische industrie krijgen tijdens hun processen onvermijdelijk te maken met chloorhoudende solventen. Om te vermijden dat die zich via de lucht naar de omgeving kunnen verplaatsen, is een snelle en accurate behandeling vereist. Desotec hielp een farmaceutisch bedrijf uit de nood met een tijdelijke oplossing en zorgt voor een back-up om meteen te kunnen anticiperen op mogelijke calamiteiten met de permanente installatie.

Bij de productie van medicijnen krijgen farmaceutische ondernemingen sowieso te maken met gechloreerde solventen. Dergelijke componenten zijn heel volatiel en kunnen zich dus razendsnel in de lucht verspreiden. Om dat emissieprobleem volledig te beheersen, zocht een groeiend Spaans farmabedrijf naar een adequate oplossing op korte en langere termijn.

Uit ontevredenheid over de hoge wisselfrequentie van de actieve en omdat de service niet naar wens was, zocht het farmaceutisch bedrijf een andere partner voor de luchtzuivering die wel voldeed aan de verwachtingen. Aangezien Desotec al bekend was bij de firma, werd beslist om ook voor dit project met ons in zee te gaan.

Ruim een jaar geleden plaatste Desotec bij deze klant al 4 Aircon 2000 C-filters, die er goed in slaagden om de toenmalige vervuilingsgraad te beheersen. Omwille van een plotse en forse productiestijging, kreeg de klant ook te maken met een exponentiële stijging van de pollutiehoeveelheid, waardoor er op heel korte termijn nood was aan een snelle verhoging van het aantal mobiele filters. Desotec bepaalde in nauw overleg met de klant het levertempo en plaatste in een mum van tijd nog eens twaalf Aircon 2000 C filters. Die profileren zich als een gedroomde tussentijdse oplossing, in afwachting van de implementatie van een definitieve installatie bij de klant, die momenteel volop in voorbereidingsfase zit. Sowieso zal dit bedrijf ook na de ingebruikname van de permanente oplossing op ons vertrouwen om via tijdelijke filters van hetzelfde type een performante back-up voor de nieuwe installatie te hebben.

De grootste uitdaging bij dit project was de hoge snelheid waarmee de filters dienen te worden vervangen, ten gevolge van de vervuilingshoeveelheid bij het bedrijf. Wekelijks vervangt Desotec 6 van de 16 filters van zodra ze het verzadingspunt hebben bereikt. Dankzij die adequate aanpak en het hoge serviceniveau hoeft de farmaceutische producent zich niet langer zorgen te maken over deze uitdaging.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.