Actieve kool roept benzeenemissie een halt toe

Aircon 2000

Benzeen is geen fijne stof om zomaar los te laten in het milieu. De emissie van deze organische verbinding is dan ook overal aan strenge regelgeving onderworpen. Om de benzeenuitstoot onder controle te krijgen, rekende een belangrijk chemisch bedrijf uit Polen op de dienstverlening van Desotec. De installatie van een AIRCON 2000 filter veegde alle problemen kordaat van de baan.

Een Poolse chemiereus specialiseert zich onder meer in de productie van chloorbenzeen en waterstofchloride (HCl). Tijdens de productieprocessen komt onvermijdelijk benzeen vrij. Op één van de emissiepunten bedroeg die concentratie tot 0,34 kg/h, wat te veel is volgens de nieuwe plaatselijke ecologische regelgeving. De onderneming stond voor de uitdaging om die uitstoot met minstens de helft te verminderen. Het had al verschillende oplossingen geprobeerd om de emissie fors te reduceren, maar zonder resultaat.

Het bedrijf kende Desotec al als leverancier van oplossingen voor de behandeling van organische componenten in waterstofchloride en voor de verwijdering van vrij chloor op dezelfde productielijnen. Het contacteerde ons met de vraag om ook voor deze uitdaging een passende behandeling uit te dokteren. Omdat de emissie van vervuilende stoffen een discontinu proces is en het onmogelijk is om de precieze totale benzeenuitstoot nauwkeurig te berekenen, bereikten we overeenstemming om in november vorig jaar een ‘full scale’-piloottest uit te voeren. Als oplossing stelden we actieve koolfiltratie met een AIRCON 2000 filter voor.

De resultaten van deze testinstallatie waren heel positief. Berekeningen leerden dat de actieve koolfilter zelfs boven de verwachtingen presteerde. Van de oorspronkelijke concentratie van 0,34 kg/h benzeen bleef na de behandeling nog amper 0,0009 kg/h over. Dat betekent een vermindering van de uitstoot met 98 procent.

Na drie maanden testen besliste de klant dan ook om permanent gebruik te maken van deze mobiele actieve koolfilter. Uit de resultaten blijkt dat de AIRCON 2000 filter zowat na drie maanden verzadigd is. Het volstaat dus om per jaar de filter vier keer te vervangen om tot een permanente oplossing te komen. Aangezien het om een huuroplossing gaat, hoeft het bedrijf niet te investeren en heeft het ook een duidelijk overzicht over de operationele kosten. Met de plaatsing van een tweede filter is het mogelijk de benzeenconcentratie nog verder te reduceren, maar dat is nog niet meteen nodig.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.