Actieve kool stimuleert waterhergebruik

recycle waste water

Water hergebruiken om betere duurzaamheid te bereiken?

De opwarming van de aarde is een bedreiging die de jongste jaren aan belang blijft winnen, zeker nu iedereen daar stilaan ook de gevolgen van begint te zien en te voelen. Zo merken zowel particulieren als ondernemingen dat langere periodes van droogte leiden tot waterschaarste. Het is één van de redenen waarom steeds meer bedrijven inzetten op recuperatie én hergebruik van verschillende waterstromen. Actieve kool kan daar een belangrijke rol in spelen.

Water is een schaars goed waar we zorgzaam mee moeten omgaan, op een integrale manier over de hele watercyclus. Dat geldt nog meer nu de klimaatverandering leidt tot nattere winters, drogere zomers en extremere weersverschijnselen. Alleen door een geïntegreerde aanpak van het waterbeheer kunnen we deze uitdaging winnen, wat ook bedrijven uit de industrie beseffen. Zij zijn voor hun processen doorgaans heel afhankelijk van water en willen ook zelf inspanningen leveren om de beschikbaarheid van water toekomstgericht te garanderen en meewerken aan een hogere duurzaamheid. Dat doen ze onder meer door opvang en zuivering van regenwater, het opnieuw inzetten van proceswater en condensaatstromen.

Verhoogde waterrecuperatie door ‘end-of-pipe’ oplossing met actieve kool

Welke technologieën bedrijven hiervoor gebruiken, is sterk afhankelijk van de toepassing. Bij de zuivering en recuperatie van zowat elk watertype kan actieve kool erg nuttige diensten leveren. Als er nog water geloosd moet worden op het rioleringsnetwerk of op oppervlaktewater, helpt actieve kool als ‘end of pipe’-oplossing ervoor zorgen dat ondernemingen probleemloos de lozingsnorm halen.

Idealiter is er van lozing amper sprake en kan het bedrijf een aanzienlijk deel van de waterstromen recycleren voor hergebruik. Actieve kool is uitermate geschikt om op een heel eenvoudige manier allerlei organische vervuiling en toxische componenten uit het water te filteren. In functie van de toepassing, kan filtratie door actieve kool op zich al de oplossing vormen, of deel uitmaken van een meerfasige zuiveringsinstallatie die toelaat om naar maximale waterrecuperatie te streven.

Actieve kool zorgt voor duidelijk kostenbesparing in waterhuishouding

Als productiebedrijven een stevige groei doormaken, zien ze vroeg of laat het probleem opduiken dat de bestaande waterzuiveringsinstallatie niet meer volstaat om de grotere afvalwaterstromen te behandelen en te zuiveren. In plaats van zomaar te investeren in een uitbreiding of vernieuwing van de waterzuivering, grijpen bedrijven hun groeiscenario vaak aan om de integrale waterhuishouding te herbekijken. Bij het in kaart brengen en analyseren van alle waterstromen (regenwater, afvalwater, proceswater, koelwater, condensaatstromen) is waterrecuperatie en –hergebruik vaak een interessante optie, zeker voor de minst belaste waterstromen.

Het inzetten van mobiele MOBICON filters van Desotec biedt dan vaak al een groot deel van de oplossing en laat ondernemingen toe om op een verstandige manier te anticiperen op nieuwe droge zomers en de lage grondwatervoorraden. Actieve kool is inzetbaar voor de zuivering en recuperatie van om het even welke waterstroom in de meest uiteenlopende productiebedrijven.

 

Gratis on-demand webinar

Registreren

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.