Actieve kool valabel alternatief voor thermische verbranding

Aircon H

Toeleveranciers voor de automobielindustrie moeten aan erg strenge voorwaarden voldoen. Zo is het bij de coating van componenten onder meer essentieel dat de luchtkwaliteit in de spuitcabine in orde is. Een Duitse onderneming zat met de handen in het haar toen bleek dat een potentiële nieuwe investering onmogelijk tijdig klaar kon zijn om in orde te zijn met de regelgeving. Gelukkig voor hen brengt actieve kool tijdelijk, en misschien zelfs definitief, soelaas.

Een fabrikant van kleine plastic onderdelen voor de automobielsector staat zelf in voor de coating van die componenten. Dat coaten gebeurt in een spuitcabine, waar luchtbehandeling essentieel is door de onvermijdelijke ‘overspray’. Om in orde te zijn met de regelgeving, had de Duitse overheid  geëist dat het bedrijf tegen Nieuwjaar 2019 over een gloednieuwe installatie voor een goede luchtkwaliteit zou beschikken. Omwille van de lange levertermijn van een thermisch verbrandingssysteem, besefte het management dat dit onmogelijk zou zijn. Bovendien is zo’n nieuwe installatie een aanzienlijke investering, aangezien ze per uur een debiet van 35.000 m³ moet behandelen.

Full-scale testinstallatie

De onderneming moest dus sowieso op zoek naar een tussenoplossing en nam daarvoor contact op met Desotec. Bij een inspectie ter plaatse bleek dat een actievekoolinstallatie zelfs een relevante permanente oplossing zou kunnen zijn, vermits het spuitproces voortaan in twee shifts (in plaats van drie) zou gebeuren. Bovendien vergt een actievekoolinstallatie geen zware investering, maar valt het onder de operationele kosten. Om de pro’s en contra’s zorgvuldig af te wegen, besliste het bedrijf om tijdelijk een full scale-testinstallatie te laten plaatsen.

Het hart van deze testinstallatie is de mobiele actievekoolfilter Aircon H, met een actievekoolvolume van 6 ton. Daarnaast bestaat het systeem uit een ventilator met geluiddemper (om geluidsoverlast te vermijden) en het veiligheidssysteem Inerti-Box, dat de vorming van hotspots vermijdt. Het voordeel van deze huuroplossing is dat ze door het ‘plug & play’-principe meteen inzetbaar is en dat het voor de installatie onnodig was om bepaalde fundamenten te bouwen, wat bij een thermische verbranding wel vereist is. Mocht de klant beslissen dat actieve kool voor hen effectief de juiste oplossing blijkt, is een Aircon V-XL-filter een ideaal systeem. Deze filter heeft een groter actievekoolvolume (11 ton) en laat een erg vlotte wissel toe eenmaal de actievekoolfilter oververzadigd zou zijn.

TA Luft

De klant voelde zich ook door de Duitse overheid aangemoedigd om naar een alternatieve oplossing te zoeken. Duitsland werkt namelijk gedreven aan een actualisering van de TA Luft-regelgeving, waarbij de Europese richtlijnen inzake luchtemissies worden omgezet naar nationaal recht. Daarbij krijgen ondernemingen het advies om sterk in te zetten op de Best Beschikbare Technieken. Actievekoolfiltratie laat daarbij vlotter toe om te voldoen aan bepaalde lagere grenswaardes (bijvoorbeeld voor benzeen) en wordt niet beïnvloed door parameters zoals de stof- en NOx-emissies.

Technologie op basis van actievekoolfiltratie heeft zich onder meer in de automobielindustrie en de verf- en coatingwereld al uitgebreid bewezen. De Duitse toeleverancier zal de Aircon H-filter de komende drie maanden testen en de meetresultaten van de PiD-sensor via logging aan de overheid bezorgen. Ongetwijfeld neemt het bedrijf op basis daarvan de juiste beslissing voor de toekomstige behandeling van lucht in de spuitcabines.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.