Actieve kool waarborgt geurvrije opstart van biogasinstallaties

Waarom het vermijden van geurhinder bij biogas productie belangrijk is

De komst van een productie-unit voor biogas leidt bij omwonenden vaak tot veel protest, uit vrees voor geurhinder. In Denemarken leeft dit thema intenser dan ooit. Om een harmonieuze relatie met omwonenden te kunnen garanderen, besliste een vooraanstaande bouwer en uitbater van biogascentrales om zuivering door actieve kool toe te passen bij de opstart en de continue exploitatie van elke installatie.

Acute geurhinder veroorzaakt door één specifieke plant, leidde in Denemarken tot een storm van protest die een nefaste invloed had op de algemene publieke opinie over biogascentrales. Die tegenkanting resulteerde zelfs in het uitstellen en afblazen van nieuwe projecten. Een toonaangevende speler op de Deense markt besefte dat een allesomvattende, blijvende oplossing vereist was om het probleem krachtdadig aan te pakken en bij omwonenden opnieuw een  draagvlak voor dergelijke biogasinstallaties te creëren.

Actieve kool, een betere optie dan biofilters en bioscrubbers voor opstart van een biogas unit

De onderneming had in het verleden al geïnvesteerd in biofilters en bioscrubbers om geurproblemen aan te pakken. Die systemen bieden echter geen afdoende oplossing bij de opstart van een biogascentrale. Tijdens die eerste weken wordt organisch materiaal in de vergisters gepompt, waarna de bacteriën langzaam hun werk beginnen doen en zorgen voor een sterk geurende gasemissie, onder meer beïnvloed door de aanwezigheid van waterstofsulfide (H2S). Omdat het even duurt voor biofilters en –scrubbers op volle toeren draaien, zijn ze niet in staat om dat geurprobleem aan te pakken.

Voor de opstart van een nieuwe biogasunit op het eiland Funen besliste het bedrijf daarom om Desotec onder de arm te nemen en het geurprobleem op te lossen via mobiele actieve koolfilters. We leverden een kant-en-klare AIRCON 2000-filter op een skid en met ventilator. Een flexibele leiding vanuit de vergister wordt aangesloten op de ventilator, die de gasstroom in de filter blaast met een debiet van 330 m³/h. Dankzij een accurate selectie van het juiste type actieve kool wordt de H2S-concentratie van 1.000 ppm tot 0 ppm herleid.

Volledige geurverwijdering met actieve kool verbetert de publieke opinie van biogas plants

Omwille van de hoogdringendheid van het project, moest Desotec snel reageren. De mobiele installatie werd midden april 2019 geleverd vanuit de hoofdvestiging in Roeselare en twee weken later in gebruik genomen. Ze zorgt inmiddels voor een golf van tevredenheid bij de klant, die deze aanpak nu zal hanteren bij de opstart van elke nieuwe biogasinstallatie. Daarnaast wil het bedrijf in de toekomst op elke (nieuwe) site alle geurbronnen van biogascentrales zorgvuldig definiëren en eveneens behandelen met actieve koolfiltratie.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.