Actieve kool werkt heilzaam voor bodemsanering

Aircon H - Remediation - Desotec

In tijden waarin herbestemming van brownfields zich tot een minstens evenwaardig alternatief voor het aansnijden van greenfields heeft ontpopt, is bodemsanering meer dan ooit van cruciaal belang. Tijdens het wegnemen van eventuele bodemvervuiling, kan actieve kool een essentiële rol spelen bij het bestrijden van luchtvervuiling en geuremissies. Dat bewees Desotec recent bij een project in Frankrijk.

Om sites van voormalige industriële fabrieken een nieuwe bestemming te geven, kijken milieudeskundigen eerst en vooral naar de samenstelling van de bodem. Vaak is die vervuild met chemische componenten. Saneringsbedrijven pakken dergelijke projecten dan ook aan met de nodige voorzichtigheid en laten zich daarvoor omringen met gespecialiseerde partners. Die zijn ook essentieel om de geuremissie die kan ontstaan tijdens het saneringsproces, in de kiem te smoren.

Een saneringsbedrijf uit Frankrijk kreeg een tijdje geleden de opdracht om de bodem van een gewezen industriële site te reinigen. Bij een analyse van de bodem, bleek die vooral vervuild te zijn door trichloorethyleen. Dit product was vroeger populair bij stomerijen, die vlekken uit tapijt en kleding wilden krijgen. Vooraleer bekend raakte dat de stof ook schadelijke eigenschappen kende, werd ze ook regelmatig gebruikt als gas voor anesthesie.

Tijdens de saneringswerkzaamheden on site besliste het saneringsbedrijf om gebruik te maken van een tent. Om zowel de gebruikers in de tent als de buurt adequaat te beschermen, was het cruciaal om de luchtstromen goed te filteren. Dat was ook nodig, vermits de concentratie aan trichloorethyleen meer dan 2.000 ppm bedroeg, terwijl die niet hoger mag zijn dan 2 ppm om het werk op de bouwplaats te kunnen laten doorgaan.

Het bedrijf had eerder al samengewerkt met Desotec voor een doeltreffende water- en/of luchtbehandeling bij saneringsprojecten en ging opnieuw met ons in zee voor deze case. Na een grondige analyse werd beslist om twee Aircon H filters in serie te installeren. Dat biedt meer flexibiliteit tijdens de behandeling van de luchtstromen en maakt het mogelijk om een efficiëntie van ruim 99,9% te bereiken, die voldoende is om de gewenste waarden te bereiken. Dat was ook absoluut noodzakelijk, vermits de site zich vlakbij een woonbuurt bevindt, waardoor er een nultolerantie voor geuren en vervuiling is.

Aircon H bleek de juiste oplossing omdat het systeem zich eenvoudig laat installeren, zonder fundament. De serie-opstelling is inmiddels circa een jaar in gebruik, functioneert optimaal en behandelt een debiet van 18.000 m³/h.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.