Aircon BG-filter heropent inkomstenbron voor Finse klant

Aircon BG activated carbon filter

Een belangrijk deel van je budget plotsklaps zien opdrogen door een technisch probleem, is zuur en nefast voor iedere onderneming. Een gemeentelijk overheidsbedrijf uit Finland zocht en vond in actievekoolfiltratie door Desotec uiteindelijk de geschikte oplossing om opnieuw stortgas te kunnen commercialiseren. 

Probleem

Een Finse stad, gesitueerd in de regio Noord-Savonië, staat in voor de exploitatie van een stortplaats waar alle huishoudelijk afval van de buurt wordt gecentraliseerd. De bacteriën van het afval produceren ter plaatse ‘stortgas’. Het gemeentelijk overheidsbedrijf pompt deze variant van biogas op om twee redenen: ten eerste om ontbranding van het afval te vermijden, secundo om het gas via een ondergrondse pijpleiding te versturen naar een commerciële partner die het stortgas effectief gebruikt voor het opwekken van groene stroom en warmte.

Oplossing

Belangrijke voorwaarde voor die commerciële deal: de H2S-concentratie van het stortgas moest lager blijven dan 100 ppm. Enkele jaren geleden voldeed de stroom niet langer aan die essentiële eis. De concentratie aan H2S liep zelfs op tot 1200 ppm. De zoektocht naar een valabele oplossing leek voor het gemeentelijk overheidsbedrijf gedurende lange tijd op een sisser uit te draaien. De organisatie overwoog verschillende oplossingen, maar die vielen telkens uit de boot wegens de combinatie van een te hoog investeringsbedrag en een gebrek aan garanties op vlak van resultaten.

Na een analyse van het probleem stelden wij de installatie van een AIRCON BG-filter voor. Deze beschikt over een dubbelwandig vat en de isolerende laag tussen beide wanden zorgt voor een gevoelige reductie van het risico op condensatie in de actievekoolfilter.

Resultaten

Desotec leverde de filter vanuit haar operationele hub in het Poolse Gdansk. De plaatsing van de filter, die werd gevuld met geïmpregneerde actieve kool, vond plaats begin januari 2019. De AIRCON BG-filter – een iets kleiner broertje van de AIRCON HC-XL-filter – verwerkt een debiet van circa 550 m³/h stortgas en leverde meteen heel geruststellende resultaten op: van de ingaande concentratie van 1600 mg H2S (1200 ppm) bleef aan de uitgang niets over: 0 ppm. Na een analyse van die resultaten besliste de groenestroomproducent om de deal met het gemeentelijk overheidsbedrijf meteen opnieuw te reactiveren. Daardoor slaakten ze in Noord-Savonië een grote zucht van opluchting: dankzij die verse inkomsten kunnen ze de aanzienlijke investering in de aanleg van de ondergrondse pijpleiding tussen beide bedrijven, opnieuw rentabiliseren.

Voor het gemeentelijk overheidsbedrijf was de installatie van deze mobiele actievekoolfilter een nagenoeg risicoloze investering: de huuroplossing bood hen de kans om op een vrijblijvende manier de mogelijkheden van deze voor hen nieuwe technologie te leren kennen, bij te dragen tot het opwekken van groene energie en weer te kunnen genieten van de tijdelijk opgedroogde bron van inkomsten.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.