Behandelen van vervuild regenwater na brand in een chemische fabriek

Wanneer een ramp toeslaat, hebben bedrijven een snelle, eenvoudige oplossing nodig om vervuiling te voorkomen.

Het probleem

Bij een chemiebedrijf in Frankrijk heeft in 2019 een ernstige brand gewoed, waardoor een deel van de site ernstig beschadigd is geraakt.

In de nasleep daarvan heeft het chemiebedrijf het bluswater onmiddellijk behandeld om vervuiling, in het lokale milieu te voorkomen. Er was echter nog steeds behoefte aan een oplossing om het vervuilde afvalwater van de regenval aan te pakken.

De meeste vervuilingen in het regenwater waren gekoppeld aan de chemicaliën die op de site werden verwerkt, namelijk additieven voor smeermiddelen, terwijl sommige afkomstig waren van de rook.

De productie kon niet worden hervat op het deel van de site dat slechts licht beschadigd was, totdat het chemiebedrijf aan de autoriteiten had aangetoond dat het de kwestie onder controle had.

Bovendien moest de fabriek door de intense media-aandacht en de grote bezorgdheid van het publiek aan strengere COD-emissiegrenswaarden voldoen dan voorheen.

De oplossing

Voorafgaand aan het incident was DESOTEC al in contact met het bedrijf om mogelijke oplossingen voor de behandeling van hun emissies te bespreken. Het betekende dat het chemiebedrijf onze contactgegevens al bij de hand had toen de ramp toesloeg.

Daarnaast nam het chemiebedrijf contact op met verschillende saneringsbedrijven die ons ook aanraadden als partner waarmee ze graag zouden willen samenwerken.

Ze wisten dat we noodprocedures en filters stand-by hebben voor noodsituaties, zodat we snel kunnen handelen wanneer dat nodig is.

Bovendien heeft DESOTEC ruime ervaring met het behandelen van bluswater en regenwater op door brand getroffen sites. Dit betekent dat we weten welke oplossing van actieve kool het meest geschikt is en dat we deze na de installatie kunnen optimaliseren.

Het chemiebedrijf heeft ons daarom gevraagd om te helpen. Op basis van onze ervaring en onze gesprekken met de klant over het debiet en de concentratie van de betrokken chemicaliën, hebben we vastgesteld dat twee grote MOBICON-filters de optimale oplossing zou zijn.

We hebben deze op de site afgeleverd en binnen een week na het incident in werking gesteld, zodat ze zo snel mogelijk aan de nieuwe COD-grenswaarden konden voldoen.

De resultaten

Hoewel de COD-concentraties in het regenwater aanvankelijk hoog waren, waren de DESOTEC-filters in staat deze te verlagen tot de door de autoriteiten vastgelegde niveaus en zo de lokale omgeving te beschermen tegen vervuiling.

De klant was blij dat hij zo snel een flexibele, eenvoudige en effectieve oplossing had.

Ook de voortdurende ondersteuning van DESOTEC bij het optimaliseren van het filtratiesysteem werd op prijs gesteld, waardoor de klant zich op dit cruciale en stressvolle moment kon richten op andere essentiële taken.

Dankzij een pakket maatregelen, waarvan de oplossing van DESOTEC deel uitmaakt, kon het chemiebedrijf voldoen aan de COD-grenswaarden en kreeg het toestemming van de autoriteiten om de productie in het minder getroffen deel van de site weer op te starten.

We zijn blij dat we dit bedrijf hebben kunnen helpen. Het gevoel was geheel wederzijds. We zijn blij te zien dat een permanent partnerschap het resultaat is van deze samenwerking.

Dit is slechts een van de vele noodprojecten van DESOTEC. We werken ook vaak samen met klanten die onverwachte COD-niveaus in hun afvalwater detecteren, dat vóór het afvoeren moet worden gezuiverd. Onze filters bieden een snelle en eenvoudige oplossing terwijl dergelijke klanten het probleem onderzoeken en verhelpen.

Neem vandaag contact op met DESOTEC

Crisissituaties kunnen worden verlicht als bedrijven al potentiële partners hebben om hen te helpen binnen de verontreinigingsgrenswaarden te blijven en weer aan de slag te gaan zodra dat haalbaar is. Binnen enkele dagen kunnen we mobiele actieve koolfilters installeren om bluswater en vervuild regenwater na een ramp te behandelen. Onze oplossingen zijn onmiddellijk doeltreffend en helpen de klanten om het milieu en de buren te beschermen, het publiek gerust te stellen en de vergunningverlenende autoriteiten ervan te overtuigen dat het veilig is om de productie opnieuw op te starten.

DESOTEC bespreekt graag met u hoe we uw bedrijf in geval van nood kunnen helpen en hoe we in uw bedrijfscontinuïteitsplannen kunnen worden opgenomen. Neem vandaag nog contact met ons op om de behoeften van uw bedrijf door te nemen met een van onze ingenieurs.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.