Behandeling van afvalwater van niet-destructief onderzoek

Vloeistofpenetrantonderzoek is een niet-destructieve techniek die veel wordt gebruikt bij de productie en het onderhoud van vliegtuigen.

Het produceert echter felgekleurd afvalwater dat niet kan worden geloosd voordat de kenmerkende kleur is verwijderd.

De mobiele actieve kooloplossingen van DESOTEC worden door verschillende klanten in de Europese lucht- en ruimtevaartindustrie gebruikt om dergelijk afvalwater te behandelen, zodat het kan worden geloosd of zelfs hergebruikt.

 

Het probleem

In de vliegtuigfabriek van onze klant in Polen worden onderdelen in een fluorescerende penetrantvloeistof gedrenkt en vervolgens onder een UV-lamp geplaatst om eventuele microscheurtjes op te doen lichten. Na de veiligheidsinspectie moeten deze onderdelen van de penetrantvloeistof worden gewassen voordat ze kunnen worden geassembleerd, gerepareerd of weggegooid.

Het afvalwater van het reinigingsproces bevat organische verontreinigende stoffen, die het een fluorescerende gele kleur geven. Het is niet schadelijk, maar het ziet er te alarmerend uit om te worden geloosd.

Daarom wordt het afvalwater in tanks opgeslagen  tot het gezuiverd wordt.

Voordat DESOTEC betrokken werd, leverde de aannemer die niet-destructief onderzoek uitvoert voor deze klant, ook actieve koolfilters om het afvalwater te behandelen. De installatie was echter niet in staat om alle kleur te verwijderen, en de filters zelf begonnen te stinken.

Daarom nam de klant contact op met DESOTEC met de vraag of wij een ander type kool konden leveren voor de bestaande filters.

De oplossing

Wij stelden vast dat de fout niet zozeer lag in het type kool, maar in het inefficiënte ontwerp van het filtratiesysteem.

De bestaande filters waren niet aangepast aan het debiet en waren overgroeid door biofilm. Hierdoor werkten ze niet naar behoren en werd de stank veroorzaakt.

Wij namen stalen van het afvalwater en voerden labotests uit met onze eigen filters. Dit resulteerde in volledig helder water, zelfs bij onderzoek onder UV-licht.

Een piloottest op de site van de klant bevestigde dat onze oplossing effectief was. De klant realiseerde zich zelfs dat het water nu helder genoeg was om te worden hergebruikt voor reiniging in plaats van te worden geloosd, waardoor de kringloop werd gesloten en de duurzaamheid werd verbeterd.

Wij kregen de opdracht om vier MOBICON 1000 of 2000 filters te leveren, geschikt voor het lage debiet van enkele kubieke meters per uur.

 

De resultaten

Het systeem van DESOTEC is nu al enkele jaren operationeel op deze site en de klant blijft tevreden over de resultaten.

De filters blijven helder afvalwater produceren, en er is geen vorming van biofilm of daarmee gepaard gaande geur.

Ook andere lucht- en ruimtevaartbedrijven hebben bij een bezoek aan de fabriek de opstelling gezien, waaronder de eigen klanten van de klant, die onder de indruk waren van het heldere afvalwater tijdens audits. Sommigen hebben nu contact opgenomen met DESOTEC om de oplossing op hun eigen locaties te dupliceren, wat voor ons eenvoudig is om te doen.

Een ander belangrijk voordeel van het DESOTEC-model is dat er geen manipulatie is van actieve kool op de site van de klant, waardoor de omstandigheden stofvrij en zuiver blijven - iets wat essentieel is in een zeer gecontroleerde vliegtuigbouwomgeving. DESOTEC-filters zijn mobiel, dus wanneer de kool verzadigd raakt, vervoeren we de oude unit gesloten weg en vervangen we deze door een nieuwe in een snel proces dat geen downtime vereist.

Alle afvalkool wordt vervolgens naar onze faciliteiten in België gebracht voor analyse, veilige behandeling en verwerking. In het geval van deze klant kan de afvalkool worden gereactiveerd, waardoor de duurzaamheid wordt verbeterd en de kosten worden verlaagd.

In de ovens van DESOTEC worden alle moleculen die bij onze klanten aan de koolstof werden geadsorbeerd, gedesorbeerd en volledig vernietigd in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving. De gehele installatie en haar emissies staan onder continue online bewaking, waardoor gegarandeerd wordt dat alleen onschadelijke waterdamp de schoorsteen verlaat.

Neem vandaag nog contact op met DESOTEC

Wij werken met klanten in heel Europa aan soortgelijke projecten als deze. Als u vragen hebt of wilt bespreken hoe onze mobiele actieve koolfilters een oplossing kunnen bieden voor verontreinigingsproblemen op uw locatie, neem dan vandaag nog contact op met onze deskundige ingenieurs.

 

 

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Gebruikte actieve kool die voldoet aan de acceptatiecriteria van DESOTEC kan worden gereactiveerd. 

Dit betekent dat alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.

Indien de verzadigde kool niet voldoet aan onze acceptatiecriteria, wordt dit naar een gespecialiseerde externe afvalverwerker gestuurd.