Behandeling van luchtemissies: hoe actieve kool zich verhoudt tot andere technologieën

In heel Europa zoeken de industrieën naar effectieve oplossingen om problemen met verontreinigde luchtemissies op te lossen.

Actieve koolfiltratie is in veel situaties een efficiënte en flexibele oplossing, alleen of in combinatie met andere technologieën.

Typische uitdagingen in luchtemissies

Er zijn twee belangrijke vormen van luchtvervuiling die actieve kool kan behandelen:

  1. Vluchtige organische stoffen (VOC’s). Velen zijn onderworpen aan regelgeving, omdat ze schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid of het milieu.
  2. Geurende componenten. Dit kunnen ook VOC’s zijn of anorganische componenten zoals H₂S en NH3. De regelgeving is erop gericht de omstandigheden voor werknemers of omwonenden aangenamer te maken.

Fabrieken zjjn onderworpen aan emissiegrenswaarden, afhankelijk van de industrie, de type stof, mogelijke effecten van de component, de regio en de nabijheid van woongebieden. Zo wordt benzeen bijvoorbeeld streng gereguleerd.

Bedrijven kunnen ervoor kiezen om lager te gaan dan de wettelijke normen, bijvoorbeeld om de geur op de werkplek van hun werknemers te verbeteren.

Sectoren en bronnen

Actieve kool kan worden gebruikt voor de behandeling van componenten uit verschillende bronnen in een reeks van omstandigheden.

De emissie van vervuilde lucht is problematisch voor verschillende industrieën. Dit is zeker het geval voor chemische, petrochemische en farmaceutische bedrijven vanwege hun brede gebruik van solventen of basischemicaliën en de aanwezigheid van tussenproducten. Producenten van kunststoffen, polymeren en composieten hebben met zeer vergelijkbare problemen te maken. Voor de productie van composietmateriaal wordt echter in de hele sector één probleem geconstateerd: geurende styreenemissies.

In het algemeen heeft de maakindustrie te maken met VOC-emissies door bijvoorbeeld het lijmen, coaten, drogen en reinigen van producten. VOC-emissies en geurbeheersing zijn belangrijke onderwerpen voor alle bedrijven die betrokken zijn bij afvalverwerking of recycling. Deze emissies worden gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan componenten, die rechtstreeks verband houden met het type en de samenstelling van het afval. Hoewel de specifieke kwesties van sector tot sector kunnen verschillen, hebben we een aantal belangrijke bronnen van luchtemissies in de hele industrie op een rijtje gezet.

Productieprocessen. VOC's en geuren kunnen in vele stadia worden uitgestoten, onder meer uit reactortanks, coatinglijnen en droogprocessen.

Tankopslag. Producten kunnen in gas- of vloeibare vorm worden opgeslagen. Actieve koolfiltratie is het meest nuttig voor vloeistoffen, zoals benzine, benzeen of meer gespecialiseerde organische chemicaliën. Het kan worden gebruikt voor emissies van enorme opslagfaciliteiten in havens, kleinere tanks op industrieterreinen en transportcontainers. Emissies zijn meestal discontinue stromen met hoge concentraties.

Productiehallen. Bij lekkages in kleppen of dichtingen kunnen kleine hoeveelheden VOC’s en geuren vrijkomen, waardoor een onaangename werkomgeving ontstaat. Dit scenario leidt doorgaans tot lage concentraties en hoge debieten.

Naast de industrie zijn er nog andere bronnen van VOC's en geuroverlast, zoals de landbouw en transport. Aangezien dit echter geen puntbronnen zijn, is actieve koolfiltratie niet van toepassing.

De afgelopen jaren heeft de industrie grote stappen gezet in de aanpak van de luchtverontreiniging. Naarmate de grenswaarden strenger werden, hebben bedrijven geprobeerd zelfs de kleinste emissiebronnen aan te pakken.

Technologieën voor de behandeling van luchtemissies

Wil je meer weten over de technologieën die geschikt zijn om deze luchtemissies te zuiveren?

Download onze e-book hier waarin we beschrijven wat de mogelijke technologieën zijn, hoe deze zich verhouden tot elkaar en hoe deze gecombineerd kunnen worden voor een maximale zuivering - hierbij ligt de focus op filtratie met actieve kool.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.