Beheersing van de VOC-emissies bij de productie van houten meubelen

VOC removal - Aircon filter

De beheersing van de VOC-emissies vormt een belangrijke uitdaging voor de houten meubelindustrie. 

In dit geval produceerde een fabriek waar men keukenkasten produceerde een VOC-emissie van 250 tot 1.500 mgC/m3, maar moest zij zich wel houden aan een wettelijke grenswaarde van slechts 75 mgC/m3.

DESOTEC levert mobiele filters voor diverse houten meubelbedrijven. De oplossingen zijn modulair en flexibel, wat betekent dat ze kunnen worden aangepast aan de veranderende behoeften van elke specifieke fabriek, de chemicaliën die zij gebruikt en de beleidsomgeving waarin wordt gewerkt.

Bij de desbetreffende keukenkastenfabriek werd een Aircon V-XL-filter gekozen als het optimale systeem, dat nu effectief in gebruik is en de VOC-emissie onder de grenswaarde houdt.

Het probleem

VOC-extractiesystemen voor gebruik bij de productie van houten meubelen moeten in staat zijn om een aantal belangrijke kwesties aan te pakken.

Ten eerste zijn er een aantal productiefasen waarin VOCs kunnen worden uitgestoten: bijvoorbeeld lijmen, spuiten, lamineren en lakken. Dat betekent dat er in een fabriek verschillende zones kunnen zijn waar VOCs in verschillende fases van het productieproces moeten worden verwijderd, zoals verfspuitcabines en verfspuitwanden.

Er wordt ook een reeks chemicaliën gebruikt, waaronder de meest voorkomende en potentieel schadelijke chemicaliën, zoals butylacetaat en xyleen.

Ten slotte fluctueert de concentratie van de emissies tijdens de verschillende stadia van het productieproces.

Daarom moet elk VOC-extractiesysteem in staat zijn om een discontinu productieproces, verschillende VOC-bronnen, een verscheidenheid aan chemicaliën en een breed scala aan concentraties te kunnen beheersen.

In de keukenkastenfabriek van onze klant zijn er vier locaties waar VOCs worden uitgestoten: twee droogovens en twee verfspuitcabines. Het meubilair is gemaakt van composiethout, dat lijmen en harsen bevat, terwijl de afwerking bestaat uit verven, laminaten en lakken.

In verschillende stadia van het productieproces wordt een reeks VOCs uitgestoten, waardoor de installatie een robuuste en schaalbare oplossing nodig heeft.

De oplossing

De klant koos voor het Aircon V-XL mobiele filtersysteem van DESOTEC vanwege zijn flexibiliteit en efficiëntie. Dit model is geschikt voor een debiet van 5.500-55.000 m3/h. Het bevat R-PURE actieve koolstof om VOCs te adsorberen. De onzuiverheden kleven aan het oppervlak van de koolstofporiën totdat het filter verzadigd is.  

In het geval van de keukenkastenfabriek werden alle vier de emissiebronnen gecombineerd tot één extractiesysteem. Er werden automatische regelkleppen geïnstalleerd, zodat de filter alleen tijdens de relevante stadia van het productieproces VOCs extraheert.

Ook is er een vlamionisatiedetector (VID) geplaatst, die continu de concentratie van VOCs in het gezuiverde gas meet, zodat de klant weet wanneer de filter verzadigd raakt en een uitwisseling door DESOTEC kan plannen.

Het vervangen van een mobiele filter is relatief eenvoudig en duurt ongeveer een uur - in tegenstelling tot het vervangen van een vaste filter, wat een veel langer en ingewikkelder proces is.

Om het aansluiten te vereenvoudigen, wordt de filter op een docking station geplaatst, het gepatenteerde AIRCONNECT systeem van DESOTEC. Hierdoor kan de actieve koolfilter vervangen worden zonder het loskoppelen en terug aankoppelen van het leidingwerk voor inlet en outlet. De DESOTEC-vrachtwagen brengt de vervanger op zijn plaats en vervoert de verzadigde filter vervolgens van de locatie naar DESOTEC, waardoor het risico om in contact te komen met de verontreiniging wordt weggenomen.

Het resultaat

De desbetreffende keukenkastenfabriek produceert VOC-concentraties van 250 tot 1.500 mgC/m3. Ondanks deze schommelingen en de discontinue werking van de installatie is de Aircon V-XL in staat om probleemloos te functioneren, waarbij de emissies binnen de wettelijke grenzen van slechts 75 mgC/m3 blijven. Het kan een debiet van 38.000 m3/h verwerken, ruim binnen zijn capaciteiten.

Voor een veilige werking is ook een hotspotdetector gemonteerd, die brand in het koolstofbed van de filter voorkomt door het systeem af te sluiten en met een inert gas te spoelen als het koolstofmonoxide in het gezuiverde gas detecteert. De filter wordt dan afgekoeld en kan na een dag weer worden opgestart.

Dit is slechts één voorbeeld van de mobiele actieve koolstoffilters van DESOTEC in actie. Praat vandaag nog met het team om te weten te komen hoe zij uw bedrijf kunnen helpen.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.