Bodemsanering gaat vlotter met actieve kool

Aircon H - Remediation - Desotec

Veel vroegere industriële sites in Duitsland en Zwitserland dragen nog altijd de sporen van gedumpte chemicaliën en andere onbruikbare fracties uit het verleden, toen ondernemingen vaak minder verantwoord omgingen met hun afvalstromen. Bedrijven die zich specialiseren in sanering bundelen vaak de krachten met Desotec om saneringsprojecten alle kansen op slagen te geven.

Op een site waar tussen 1950 en 1980 vooral chemische en farmaceutische bedrijven actief waren, trof een bedrijf dat met de sanering van deze zone werd belast een mix van allerlei verontreinigingen aan. Het bedrijf vond op de ‘dump site’ allerlei vloeibare en andere chemicaliën. Het kreeg de opdracht om alle afvalstromen te categoriseren en de gevaarlijke stoffen op een veilige manier naar een regeneratieplant te brengen.

Deze klant, die al diverse keren met Desotec samenwerkte, deed voor dit project opnieuw een beroep op onze diensten. Om te vermijden dat de chemische afvalstoffen van de dump site in de omgeving konden terecht komen, plaatste de aannemer een grote tent over het hele domein. Het doel was om alle stoffen die een gevaar voor de omgevingslucht konden betekenen, volledig te filteren.

In functie daarvan opteerden we ervoor om twee Aircon H filters in serie te plaatsen. Voorafgaand aan deze tweetraps zuiveringsmethode, plaatste de aannemer nog een stoffilter. Op die manier komen alleen alle vluchtige stoffen in de filterinstallatie terecht. De eerste filter verwijdert al zo goed als alle verontreiniging, de tweede filter fungeert hoofdzakelijk als back-up en is geplaatst om een optimale veiligheid te garanderen.

Voor dit project koos Desotec voor actieve kool van het type R-PURE, dat perfect in staat is om alle milieuvervuilende verbindingen uit de luchtstromen te elimineren. Eenmaal verzadigd, transporteren we deze mobiele filter naar de hoofdvestiging in Roeselare, waar de verzadigde kool na een behandeling in de reactivatieoven opnieuw voor dergelijke projecten ingezet kan worden.

De tweetraps filterinstallatie werd circa een jaar geleden in gebruik genomen en functioneert nog altijd optimaal bij dit langdurige saneringsproject.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.