COD-concentraties in het afvalwater van een biobrandstoffabriek verlagen

De productie van biobrandstoffen bloeit in Europa, dankzij het groeiende milieubewustzijn en de stimuleringsmaatregelen van de EU.

De grondstof bevat echter vaak vervuilende stoffen die moeten worden gezuiverd om te voorkomen dat zij in het milieu vrijkomen.

DESOTEC levert actieve koolfilteroplossingen aan vele Europese biobrandstoffabrieken, waarbij vervuilende stoffen in verschillende fasen van het productieproces worden verwijderd.

Het probleem

Deze fabriek in Spanje verwerkt lokaal voedselafval en vuilnis, zoals dierlijke vetten en plantaardige oliën, tot biodiesel. Het afvalwater van het productieproces bevat organische stoffen uit deze vetten en oliën.

Alvorens het water in het milieu wordt geloosd, moet de COD-concentratie van het water worden teruggebracht tot minder dan 100 mg/L. Het water wordt gezuiverd in een proces bestaande uit twee fasen, een fysico-chemische zuivering gevolgd door een biologische zuiveringsinstallatie.

Dit proces is ontworpen voor een debiet van 1 m³/h en een gemiddelde COD-concentratie in de afvalwaterstroom van ongeveer 250-300 mg/L. De COD-concentraties zijn echter niet constant, deze kunnen pieken bereiken tot 600 mg/L, waardoor het zuiveringsproces niet in staat is de concentraties voldoende te verlagen.

De autoriteiten hebben het bedrijf dan ook het bericht gegeven dat het sancties riskeerde indien het niet aan de voorwaarden van zijn vergunning kon voldoen. Het bedrijf neemt zijn milieuverplichtingen zeer ernstig en was op zoek naar een oplossing om zijn bestaande systeem te verbeteren in plaats van volledig te vervangen.

DESOTEC had enkele jaren eerder al contact opgenomen met het bedrijf in verband met een ander potentieel project. Begin 2020 nam het bedrijf contact met ons op om te vragen of actieve kool effectief zou kunnen zijn voor hun afvalwaterzuivering.

De oplossing

We hebben in drie fasen aan de oplossing gewerkt. Tijdens het hele proces hebben we nauw samengewerkt met de klant, die zich inzette om een doeltreffende oplossing te vinden.

In een eerste fase werden in ons laboratorium in België afvalwaterstalen getest om na te gaan welk type actieve kool het meest geschikt was.

Voor de tweede fase hebben we één MOBICON 2000-filter geleverd om de resultaten op ware schaal te onderzoeken, waarbij we hebben nagegaan of de filter het effectieve debiet en zowel de gemiddelde als de piekconcentraties van de COD aankan. De klant verzocht om een tweede MOBICON 2000-filter in serie te plaatsen om de COD-concentraties zo laag mogelijk te houden.

Uiteindelijk hebben we samen met de klant besloten om de twee filters te vervangen door één grotere MOBICON-unit. Dit zorgt voor een intensievere zuivering en vereist minder frequente wissels. Het zal waarschijnlijk een volledig jaar duren voordat deze verzadigd is en de filterwissel zal geen onderbreking van de activiteiten in de fabriek veroorzaken.

In totaal nam dit test- en ontwerpproces slechts een paar weken in beslag.

De resultaten

De klant is zeer tevreden over de dienstverlening van DESOTEC. We reageerden snel, onderzochten grondig en boden een oplossing die werkte.

Hij voert nu een proef uit met kleinere DESOTEC-filters tussen de fysico-chemische en de biologische filtratiestap van de afvalwaterzuivering om de pieken af te vlakken en de COD-concentraties op een stabiel niveau te houden.

Men overweegt ook een filter te testen tijdens het productieproces om onzuiverheden uit glycerine te verwijderen. Dit is het probleem waarvoor we enkele jaren geleden contact met het bedrijf hebben opgenomen.

DESOTEC biedt klanten altijd een uitgebreide dienstverlening, waarbij labo- en industriële tests worden uitgevoerd om tot een doeltreffende oplossing te komen.

Onze mobiele filters kunnen worden aangepast aan bestaande zuiveringssystemen. Klanten hoeven dus niet de grote investering te doen om installaties te vervangen, maar kunnen deze eenvoudigweg versterken met DESOTEC-units.

De klanten moeten niet zelf met het afval omgaan, aangezien de recyclage van de verzadigde kool deel uitmaakt van onze dienstverlening. We vervoeren de gesloten filterunits veilig naar onze site in België waar we stalen testen om de opslag en de behandeling te bepalen. Alle moleculen die door de filters werden geadsorbeerd

worden gedesorbeerd in onze reactivatieovens en vervolgens vernietigd in een verbrandings- en neutralisatie-installatie overeenkomstig de nationale en EU-wetgeving. De volledige installatie en de emissies ervan worden continu online gemonitord, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp de schoorsteen verlaat.

Neem vandaag contact op met DESOTEC

Dit geval is slechts een van onze vele projecten in Europa. Neem contact op met ons deskundig team voor advies en om te bespreken hoe we uw verontreinigingsprobleem kunnen helpen oplossen.

 

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Gebruikte actieve kool die voldoet aan de acceptatiecriteria van DESOTEC kan worden gereactiveerd. 

Dit betekent dat alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.

Indien de verzadigde kool niet voldoet aan onze acceptatiecriteria, wordt dit naar een gespecialiseerde externe afvalverwerker gestuurd.