Compacte installatie cruciaal voor ventilatiebeheer bij afvalsorteerder.

Odour control via Aircon V-XL

In de recyclagewereld wordt afval terecht beschouw als een grondstof. Alleen treedt bij het reconversieproces vaak geurhinder op, die een constructieve relatie met buurtbewoners kan verstoren. Een Nederlandse afvalsorteerder slaagt er dankzij een preventieve aanpak in om geurklachten volledig te vermijden.

In Noord-Nederland investeerde een recyclagebedrijf recent in een gloednieuwe vestiging. De onderneming specialiseert zich in de opvang en de eerste sortering van fracties ongesorteerd grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval. Het ontvangen van de goederen gebeurt in de acceptatiehal, waar het afval  maximaal drie dagen wordt gestockeerd. De verwerking vindt plaats in de sorteerhal, waar een volledig mechanische afvalsorteerinstallatie hout, puin, kunststoffen, ferro’s, non-ferro’s en composteerbaar organisch afval sorteert, om deze fracties vervolgens naar eigen of gespecialiseerde verwerkingscentra te brengen.

Impact minimaliseren

De afvalsorteerder is gelegen in de buurt van een woonzone en wou de impact van haar productieprocessen op de omgeving minimaliseren door verstandig te anticiperen op mogelijke geuroverlast. De onderneming wilde de goede ventilatie van de belangrijkste productiehallen (acceptatiehal en sorteerhal) ondersteunen met een erg performant systeem.

Het bedrijf overwoog eerst een biofilter (biobed), maar omwille van verschillende factoren bleek dit niet de juiste optie: een dergelijke installatie neemt een aanzienlijk deel van de site in beslag, vergt permanent onderhoud en geeft zelf ook een bepaalde geur aan de omgeving af. Bovendien bleek het regionaal klimaat niet ideaal om een biobed het hele jaar door optimaal te laten functioneren.

Meteen inzetbaar

Uiteindelijk viel de keuze op filtratie door mobiele actiefkoolfilters. Voor de acceptatiehal (debiet 35.000 m³/u) installeerde Desotec een Aircon V-L-filter.  De sorteerhal (debiet 100.000 m³/u) werd uitgerust met 2 parallel geplaatste Aircon V-XL-filters. Die hebben een afzonderlijke capaciteit tot 55.000 m³/u. Beide type filters worden geplaatst op een Airconnect-voetsokkel, waar het leidingwerk op aankomt.

De installatie van de filters gebeurde in juni 2017. De filters waren bij de ingebruikname van de nieuwe fabriek (juli 2017) meteen inzetbaar. Bovendien vergen ze maar een minieme investering en zijn ze het hele jaar door functioneel, onafhankelijk van klimatologische omstandigheden. De filters vlakken de grootste pieken efficiënt af en zorgen dat er geen storende geuren vrijkomen. Uit tests bleek dat de eerste ‘geurdoorslag’ plaats vond na ongeveer een half jaar. Eenmaal volledig verzadigd, zorgt Desotec voor een snelle vervanging.

Extra investeringen

De klant hoeft zich zelf niet om het onderhoud te bekommeren en merkte dat de installatie in de zomer – de meest kritische periode inzake geurrisico – perfect functioneerde. Op termijn wil dit bedrijf op andere locaties nieuwe afvalsorteerinstallaties bouwen, die dan ook met mobiele actiefkoolfilters uitgerust zullen worden.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.