CZV verwijderen uit afvalwater van de staalindustrie

Steel production in a factory

Bij Desotec zijn we trots op onze probleemoplossende aanpak en het aanpassingsvermogen van onze mobiele filtratieoplossingen. De filtratie-installatie voor tertiair afvalwater die we bij een Spaanse staalfabriek hebben geïnstalleerd, ziet er heel anders uit dan we oorspronkelijk hadden gepland! Dat komt omdat we hem moesten aanpassen om onvoorziene problemen met andere technologie te overwinnen.

Door gebruik te maken van onze expertise en ervaring kunnen we dergelijke uitdagingen het hoofd bieden en filtratiesystemen installeren die werken. Dit houdt onze klanten aan de juiste kant van de autoriteiten, en beschermt hun bedrijf en onze natuurlijke omgeving.

Het probleem

Een staalfabriek in Spanje heeft een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Toen de grenswaarden voor het chemisch zuurstofverbruik (CZV) werden verlaagd tot 220 mg/l, volstond deze installatie niet langer.

Tegelijkertijd was door veranderingen in de productie de COD in het afvalwater gestegen tot ongeveer 300 mg/l: ongeveer 40% hoger dan volgens de aangescherpte regelgeving was toegestaan. Het debiet bedroeg 70 m³/u en de productie in de fabriek is 24/7, waardoor dit een enorm project was.

Het bedrijf was al in gesprek met Desotec over een andere kwestie. Het wendde zich nu tot ons om filters te installeren als polijststap na de AWZI om deze nieuwe en belangrijke uitdaging aan te gaan.

De oplossing

We begonnen met het analyseren van een watermonster, waaruit bleek dat het best presterende type actieve kool ons Organosorb®10-AA-product zou zijn. De COD in het monster was 246 mg/l - iets lager dan het door de klant opgegeven maximum. Vanwege het hoge debiet en de 24/7 productie wisten we dat het verbruik van actieve kool hoog zou zijn.

We stelden voor een zandfilter te installeren tussen de AWZI en de Mobicon-filter van Desotec om de zwevende deeltjes in het water te verwijderen en de kool te sparen. Uit onze tests bleek dat deze kool na verzadiging geschikt zou zijn voor reactivering - wat de duurzaamheid van onze oplossing ten goede zou komen.

Toen de opstelling eenmaal stond, ontdekten we dat het hoge debiet te veel was voor het zandfilter. Dit is waar onze flexibiliteit echt vruchten afwerpt: we hebben de oplossing snel aangepast door een tweede zandfilter toe te voegen, zodat we gemakkelijk tussen de twee kunnen wisselen.  Het debiet is teruggebracht tot 0-40 m³/u en het afvalwater wordt in batches verwerkt in plaats van als een continue stroom.

De resultaten

De COD-niveaus liggen nu ruim binnen de toegestane niveaus en er zijn geen problemen met de autoriteiten. De installatie, die begon als een piloottest, wordt nu als permanent beschouwd.

Een onverwacht maar welkom neveneffect is dat dit systeem ook het fluorgehalte in het behandelde afvalwater verlaagt, waarvoor een apart team binnen het bedrijf een oplossing zocht.

Deze fluorines zijn afkomstig van anorganische componenten en zijn geen per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS), die een ander behandelingsregime vereisen. Het systeem kan nog worden aangepast om het fluorgehalte verder te verlagen.

Het project is kleiner dan gepland en het koolstofverbruik is lager dan voorzien. In 16 maanden zijn de Mobicon-filters twee keer vervangen: het is een eenvoudig proces zonder verstoring van de fabriek.

Veilige en duurzame afvalverwerking is een integraal onderdeel van Desotecs full-service oplossing. Wij vervoeren verzadigde koolstof in gesloten filtereenheden weg van de sites van de klanten en brengen het naar onze installaties. Geadsorbeerde moleculen worden in onze ovens vernietigd en de koolstof wordt waar mogelijk gereactiveerd, waardoor de kosten dalen en de duurzaamheid toeneemt.

Hoe kan Desotec u helpen?

Als u wilt weten hoe Desotecs mobiele en duurzame oplossingen voor actieve koolfiltratie voor u kunnen werken, neem dan vandaag nog contact op met ons team van ingenieurs.