De ‘piloot’: de eerste redder in nood bij geurhinder

Bij een investering in een performante installatie voor luchtzuivering gaan industriële bedrijven logischerwijs niet over één nacht ijs. Ze willen op voorhand bepaalde garanties dat de gekozen oplossing bevredigende resultaten zal opleveren. Om aan die verzuchting tegemoet te komen, stelt Desotec bij dergelijke uitdagingen erg vaak een pilootinstallatie voor.

Staalharde garanties op klinkende resultaten bieden is voor iedere leverancier onbegonnen werk bij de start van een nieuw project. Een ‘pilot’ is voor beide partijen daarom erg nuttig. Het laat toe om niet ineens de hele luchtstroom te behandelen, maar diverse mogelijkheden en verschillende types actieve kool te testen op een afgetakte deelstroom, die doorgaans varieert van 100 tot 1000 m³/h. Deze drempelverlagende aanpak biedt projectengineers bovendien de kans om op basis van de resultaten van de pilootinstallatie het management en/of de raad van bestuur van de relevantie van een systeem te overtuigen.

Wij stellen sowieso de plaatsing van een pilootinstallatie voor bij volstrekt nieuwe toepassingen en bij projecten van grote omvang. Klanten grijpen die mogelijkheid ook graag aan om de milieu-inspectie duidelijk te maken dat ze effectief stappen zetten voor een doordachte aanpak van een uitdaging inzake luchtzuivering.

Upscaling

Desotec hanteert twee niveaus van pilootinstallaties. Een eerste, heel eenvoudige aanpak bestaat  uit de plaatsing van een ‘drum’ actieve kool om te testen of er effectief ontgeuring plaats vindt. De klant kan zelf ruiken of er daadwerkelijk een substantieel verschil is tussen voor en na. Automatisch is hij dan sneller geneigd om voor een upscaling van de installatie te opteren. Bij het tweede niveau combineren we een actievekoolfilter van 1 m³ met een frequentiegestuurde ventilatie. Dit biedt de mogelijkheid om proactief in te spelen op contacttijden, die cruciaal zijn om te bepalen welke en hoeveel filters je bij de ‘full scale’-installatie idealiter plaatst.

Inschatting operationele kosten

De naam zegt het zelf al: het is niet de bedoeling dat een ‘pilot’ een permanente oplossing wordt. Eigenlijk weet je al vanaf dag één of de installatie al dan niet werkt. Toch is het nuttig om een testtraject van één week tot twee à drie maanden te doorlopen, tot de actievekoolfilter het verzadigingspunt heeft bereikt. Dat laat de leverancier toe om, rekening houdend met het verbruik van actieve kool, een realistisch beeld over de operationele kosten van een eventuele ‘full scale’-installatie te schetsen.

Desotec coördineert ook de permanente opvolging van de ‘pilot’: via samenwerking met zorgvuldig geselecteerde partners staan we in voor de uitvoering en de analyse van de geurmetingen. Dat zorgt ervoor dat we met de grootste accuratesse de juiste oplossingen kunnen selecteren. Voor eindklanten vormt een pilootinstallatie dus de gedroomde tussenstap om op een laagdrempelige en budgettair risicoloze manier de meest performante ‘full scale’-installatie voor hun luchtzuiveringsprobleem te selecteren.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.