Desotec anticipeert ultrasnel op calamiteit bij Duitse smeerolieproducent

Aircon H-filters to prevent odour emission

De petrochemische industrie dient overal ter wereld aan erg strenge emissienormen te voldoen. Als een installatie uitvalt, waardoor het respecteren van die normen in het gedrang komt, is het cruciaal om kort op de bal te spelen. Via de snelle levering van een totaalconcept bij Desotec kon een Duits bedrijf tijdelijk een nuttige, alternatieve oplossing inschakelen.

Op de vestiging in Duitsland van een smeerolieproducent trad onlangs een vervelend probleem op. Het thermisch systeem dat voor de zuivering van de luchtstroom instaat, viel om onverklaarbare redenen plots uit. Die installatie verwijdert potentiële geurhinder die kan ontstaan door de aanwezigheid van zowel aromatische koolwaterstoffen, paraffines als sporen van organische zwavelcomponenten in de luchtstroom.

De fabrikant ging meteen op zoek naar een valabel alternatief en sprak daarvoor een bevriende partner aan. Die raadde Desotec aan als bedrijf dat heel snel kon anticiperen op dringende situaties. Nadat wij op een donderdagavond de vraag ontvingen, stuurden we vrijdagmorgen al de offerte uit. De klant keurde die meteen goed.

Totaalpakket

Na een bezoek aan de site stelde Desotec een totaalpakket voor. Dit bestond uit twee in serie geplaatste Aircon H-filters. Deze horizontale mobiele luchtfilters zullen in totaal 15.000 m³/h zuiveren. Gezien de hoge concentratie aan vervuilende stoffen in de luchtstroom werd meteen een derde filter meegeleverd, die ook meteen kan worden ingeschakeld, zodat de installatie probleemloos kan blijven doorlopen. Naast deze luchtfilters leverde Desotec ook de ventilatie en het leidingwerk dat noodzakelijk is om op de filterinstallaties aan te sluiten.

De onderneming had van de overheid de goedkeuring gekregen om te blijven verder produceren, op voorwaarde dat het nieuwe, tijdelijke luchtbehandelingssysteem voor een bepaalde deadline in gebruik zou zijn. We slaagden erin die termijn te halen, waardoor de productie-unit van het bedrijf probleemloos kon blijven functioneren en de klant geen aanzienlijke financiële schade opliep door een eventuele stilstand van de fabriek.

Thermische installatie

Na een analyse van de leverancier van de thermische luchtbehandelingsinstallatie, bleek dat die maximaal drie maanden uit roulatie zou zijn. Door de snelle interventie van Desotec heeft deze partner de tijd om met een comfortabel gevoel de installatie weer aan de praat te krijgen, zonder dat de eindklant er enige hinder van ondervindt. Nadien zal de smeerolieproducent weer overschakelen naar het thermisch verbrandingssysteem om de luchtstroom te behandelen.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.