DESOTEC helpt de chemiesector met nieuwe reglementering inzake afvalwater en afvalgas.

activated carbon

We evolueren naar een schonere en veiligere omgeving voor alle inwoners van Europa. Daarom worden de milieuvoorschriften inzake afvalwater en afvalgas steeds strenger.

De conclusies over de Best Beschikbare Technieken (BBT) voor de algemene behandeling van afvalwater en afvalgas zijn eindelijk beschikbaar (Uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/90, Richtlijn 2010/75/EU).

In dit document wordt de chemiesector sterk aangeraden om hun proces op 4 jaar tijd aan te passen aan de nieuwe uitstootnormen. Enkel zuiveringstechnieken, zoals adsorptie met actieve kool, kunnen inspelen op de laatste en strengste milieunormen.

In combinatie met de mobiele, modulaire en verwisselbare filtereenheden van DESOTEC zijn onze oplossingen met actieve kool de veiligste optie om aan de lokale, nationale en Europese wetgeving te voldoen.

DESOTEC blijft de sector weer een stapje voor. We bieden bedrijven namelijk de juiste oplossingen om zich aan deze nieuwe situatie aan te passen en onnodige kosten door de niet-naleving van deze normen te vermijden.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.