Een compleet filtratieysteem bieden voor geurverwijdering

Hoewel DESOTEC-filters meestal op basis van ‘plug-and-play’ worden geleverd, kan ons projectteam ook totaaloplossingen bieden om aan de filtratievereisten van grote klanten te voldoen. 

Ons team heeft de engineering, mechanische en elektrische expertise om een compleet systeem te ontwerpen en te installeren voor het verwijderen van VOC’s, geuren of andere verontreinigingen en heeft alles onder één dak voor klanten om te voldoen aan de emissiegrenswaarden.

Het probleem

Onze klant is een Duits bedrijf dat dakbedekkingsmaterialen maakt van bitumen, dat geurende Vluchtige Organische Stoffen (VOC’s) afgeeft.

Aangezien de fabriek heden ten dage in de buurt van drukke kantoorgebieden ligt, moet ze deze geurhinder verminderen, aan strenge emissiegrenswaarden voldoen en klachten van buren vermijden.

Na een pilotproject besloot de klant zijn ondermaatse waterscrubbers te vervangen door twee AIRCON V-XL-filters. Deze zouden een debiet tot 40.000 m3/h behandelen van verschillende productielijnen en emissiepunten in de fabriek.

De fabriek varieert haar productie om het hele jaar door aan de vraag te kunnen voldoen, waarbij het aantal uren in het voorjaar en de zomer toeneemt. Daarom wilden ze de productie voortzetten tijdens de uitwisselen van de filters. Dit is een steeds vaker voorkomend verzoek van kostenbewuste bedrijven, ook al duurt een filterwissel maar een uur.

De klant nam contact op met DESOTEC om niet alleen de actieve koolfilters te leveren, maar ook om een compleet systeem te ontwerpen en te installeren, inclusief alle mechanische, technische en elektrische componenten. 

De oplossing

DESOTEC ontwierp het systeem om te voldoen aan de specificaties van de klant en aan de Duitse veiligheids- en emissienormen. Het duurde vier tot zes weken om het op te bouwen en heeft de volgende hoofdaspecten.

 1. Het is een kleppensysteem dat is gebaseerd op een lead/lag-configuratie. De eerste filter adsorbeert de VOC’s tot de kool verzadigd is, met een tweede filter als politiestap. Het kleppensysteem wordt gebruikt om de emissies om te leiden naar de tweede filter, terwijl de eerste door DESOTEC wordt uitgewisseld door de vervangingsfilter. Zodra de nieuwe filter met verse kool is geplaatst, neemt het de rol van politiefilter op zich. Wanneer deze tweede filter verzadigd is, worden de emissies teruggeleid naar de eerste filter, terwijl de tweede wordt uitgewisseld.

  Dit is kosteneffectief, omdat het klanten in staat stelt om filters te gebruiken totdat ze volledig verzadigd zijn en stilstand te vermijden terwijl de filters worden uitgewisseld. De kleppen kunnen ook worden gebruikt om de filters te bypassen in het geval van een probleem.
   

 2. Er zijn twee ventilatoren, parallel geplaatst, die hun snelheid automatisch kunnen aanpassen aan het aantal lopende productielijnen om de energie- en kostenefficiëntie te verbeteren. Er is slechts één ventilator tegelijk in bedrijf, met de tweede als back-up in geval van een storing bij de eerste.  
   
 3. De ventilatoren zitten in geluidskasten met een limiet van 75 dB op een meter afstand. Omdat de ventilatoren in de buurt van de ingang van de fabriek staan, wil de klant het geluidsniveau laag houden.
 4. Het systeem bevat een INERTI-BOX voor het detecteren van hotspots. Deze hotspots kunnen ontstaan wanneer een hoge concentratie VOC wordt geadsorbeerd door de kool, waardoor het filterbed gaat gloeien. Dit is een door DESOTEC ontwikkelde veiligheidsfunctie die een koolmonoxidesensor (CO-sensor) bevat. Als er CO wordt gedetecteerd, sluiten de kleppen van de gerelateerde filter automatisch en wordt de filter gevuld met stikstof om de zuurstof te verdringen en brand te voorkomen. Na een afkoelingsperiode kan de filter weer in gebruik worden genomen.

 5. Het heeft een VOC-monitoringsysteem, zodat de klant kan zien wanneer een filter verzadigd raakt en deze kan laten vervangen. Dit stelt de klant in staat om te allen tijde te voldoen aan de emissiegrenswaarden, in plaats van te wachten tot een extern controlebedrijf op bezoek komt en dan eventueel de filter met spoed te moeten vervangen.

 6. Naast de mechanische en technische aspecten heeft DESOTEC de volledige elektrische installatie ontworpen en geïnstalleerd volgens de specificaties van de klant. Dit maakt het mogelijk om het systeem te bedienen vanuit de hiervoor bestemde elektrische cabine of vanuit de hoofdcontrolekamer van de site

Ondanks al deze functies en de bijbehorende werkzaamheden, zoals leidingwerk, is de uiteindelijke installatie zeer compact.

De resultaten

Het systeem werkt nu efficiënt en verwijdert geuren uit de fabriek tot tevredenheid van de omwonenden.

DESOTEC had alles onder één dak voor de klant en heeft werkzaamheden uitgevoerd die anders wellicht verschillende aannemers zouden vereisen. Dit maakt de planning van de installatie eenvoudiger en voorkomt kostbare vertragingen.

DESOTEC heeft ook specialistische kennis over het optimaliseren van actieve koolfiltersystemen die andere leveranciers misschien niet hebben. Zo kunnen onze teams zowel de veiligheid als de efficiëntie mogelijk verbeteren door de ventilatoren correct te plaatsen ten opzichte van de filters en door de INERTI-BOX te installeren om de hotspots te elimineren.

Neem vandaag contact op met DESOTEC

Als u geïnteresseerd bent om met DESOTEC te contracteren voor het ontwerpen en installeren van uw filteroplossing, praat dan vandaag nog met onze ingenieurs.

Gratis webinar


 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.