Een turnkey geurverwijderingssysteem in een tankopslag installatie

De mobiele actieve koolfilters van DESOTEC werken op een eenvoudige plug-and-play basis. Soms moeten ze echter worden opgenomen in een groter afzuigsysteem.

DESOTEC werkt samen met vertrouwde onderaannemers in heel Europa om efficiënte en kosteneffectieve luchtfiltratiesystemen voor onze klanten te ontwerpen en te installeren.

Het probleem

Een bedrijf in België baadt opslagtanks uit voor klanten. Ter plaatse hebben zij een grote silo die wordt gebruikt om plastic granulaat op te slaan, die worden gedroogd door de tank met hete lucht te spoelen. De luchtemissies worden via de bovenkant van de silo afgevoerd.

De uitstoot bevatte echter verschillende organische stoffen, waaronder alkanen, wat leidde tot geurklachten van werknemers op de site en omwonenden. Het bedrijf wilde een aangename werk- en leefomgeving voor zijn personeel en omwonenden garanderen en nam daarom contact op met DESOTEC.

Wij stelden vast dat onze actieve kooltechnologie geschikt zou zijn om de stinkende moleculen te verwijderen in combinatie met een geïntegreerd een afzuigsysteem.

De oplossing

Wij hebben een gespecialiseerd bedrijf in luchtextractie ingeschakeld om samen met ons een totaaloplossing voor de klant te ontwerpen en te leveren.

Dit bestaat uit leidingwerk die van de ventilatieopening boven op de silo naar een stoffilter op de begane grond lopen, waardoor wordt voorkomen dat de actieve kool in het DESOTEC-filter verstopt raakt, wat de efficiëntie zou verminderen.

Het DESOTEC-filter is een AIRCON 3000-model, geschikt voor een debiet van 3 000 m³/h.

Het systeem omvat ook een ventilator om de uitstoot over de filters af te zuigen en terug in de schoorsteen te brengen voor uitstoot naar de atmosfeer. Een elektriciteitskast voorziet de ventilator van stroom; en een geluiddemper vermindert de geluidsoverlast.

Onze onderaannemer leverde alle apparatuur, met uitzondering van het DESOTEC-filter. Toen alle onderdelen klaar waren, heeft de onderaannemer de installatie in maart 2021 in twee tot drie dagen geïnstalleerd, zonder enige downtime voor de klant.

De resultaten

Het systeem werkt goed, en de klant heeft geen geurklachten ontvangen. De eerste filterwissel vond plaats zoals verwacht zes maanden na de installatie.

DESOTEC draagt de algehele verantwoordelijkheid voor het systeem en is het enige aanspreekpunt voor de klant, waardoor het proces voor hen eenvoudiger wordt. Dankzij onze uitgebreide expertise hebben we een goede samenwerking opgebouwd met betrouwbare externe aannemers in alle markten waar we actief zijn.

De klant heeft verschillende silo's ter plaatse en zal deze installatie wellicht ook op andere plaatsen toepassen, afhankelijk van de inhoud ervan. Hij kan nu zijn tankopslagdiensten promoten bij potentiële klanten met een totaaloplossing voor geurbestrijding. Aangezien zowel de investerings- (CAPEX) als bedrijfskosten (OPEX) relatief laag zijn, is dit een aantrekkelijke optie.

Verantwoordelijke bedrijven worden zich steeds meer bewust van de noodzaak om buren en werknemers te beschermen tegen geuroverlast. Door geur te behandelen, vermijden ze negatieve publiciteit en behouden ze hun reputatie.

Bovendien behandelt DESOTEC al het afval op een veilige en duurzame manier. Verzadigde kool wordt in gesloten filters naar onze faciliteiten getransporteerd, waar het wordt geanalyseerd om te bepalen welke maatregelen moeten worden genomen. Alle moleculen die geadsorbeerd werden aan de actieve kool worden gedesorbeerd in de reactiveringsovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens vernietigd in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving door middel van een verbrandings- en neutralisatie-installatie. De volledige installatie en haar emissies staan onder voortdurende online bewaking, zodat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorstenen komt.

Neem vandaag nog contact op met DESOTEC

Wij ontwerpen vele oplossingen waarin onze filters zijn verwerkt, ook voor installaties die veel groter of complexer zijn dan de bovenstaande. Neem vandaag nog contact op met DESOTEC om uw toepassing te bespreken.

 

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Gebruikte actieve kool die voldoet aan de acceptatiecriteria van DESOTEC kan worden gereactiveerd. 

Dit betekent dat alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.

Indien de verzadigde kool niet voldoet aan onze acceptatiecriteria, wordt dit naar een gespecialiseerde externe afvalverwerker gestuurd.