Geurbestrijding bij verwerking van huishoudelijk restafval

Dagelijks produceert zowat iedereen heel wat huishoudelijk restafval. Tijdens de mechanisch-biologische behandeling van die fracties, is het van cruciaal belang aan geurbestrijding te doen. AIRCON V-XL-filters van Desotec bewezen ook in Frankrijk al herhaaldelijk hun meerwaarde.

Frankrijk telde eind 2012 circa zestig MBB’s, die samen 4,5 miljoen ton huishoudelijk restafval verwerken. MBB-installaties (mechanisch-biologische behandeling) verwerken het huishoudelijk afval dat overblijft na gescheiden inzameling. De behandeling bestaat uit een nauwe opeenvolging van mechanische bewerkingen (bijvoorbeeld sortering) en biologische stappen (zoals compostering en methanisering). Terwijl in de rest van Europa vooral gefocust wordt op SRF-productie (Solid Recovered Fuel) of materiaalstabilisatie, gaat de voorkeur in Frankrijk doorgaans naar methanisering, met toevoeging van het gecomposteerde digestaat aan de bodem of directe compostproductie.

Dergelijke installaties creëren onvermijdelijk vervuilde luchtstromen die een reiniging moeten ondergaan voor ze geëmitteerd worden. Hoeveel lucht een behandeling moet ondergaan, hangt hoofdzakelijk af van twee factoren: de kenmerken van de luchtstromen die uit het proces komen en de dimensionering van de ventilatie on site. Doorgaans besteden exploitanten van dergelijke installaties circa 15 procent van de investering in zo’n MBB aan geurbestrijding. Hoe groter de installatie, des te uitdagender de oplossing van het geurprobleem.

Omdat het bijna onbegonnen werk is om biofilters te ontwerpen voor de behandeling van erg grote luchthoeveelheden, vormen actieve koolfilters vaak de gedroomde oplossing. Ze zijn veiliger, compacter, hebben minder controle nodig en werken dus heel efficiënt. Ook bij biogasfilters ontpoppen actieve koolfilters zich als een geschikte oplossing voor het afvangen van H2S en VOC's.

Deze zomer plaatste Desotec in het departement Vendée twee AIRCON V-XL-filters. De ene is geïnstalleerd bij de acceptatiehal, de andere bij de hal waar de compost rijpt. Beide verwerken een nominaal debiet van 55.000 m³. Een biofilter en een H2SO4-wasser behandelen de vochtige lucht van het gebouw via een apart circuit, terwijl de actieve kool dient om de filtratiesnelheid en de luchtkwaliteit voor het personeel te verhogen.

In het departement Morbihan zorgen twee AIRCON-V-filters sinds drie jaar voor een toename in de hoeveelheid lucht die gezuiverd kan worden en een betere luchtkwaliteit. Deze installatie behandelt jaarlijks 45.000 ton huishoudelijk restafval. In 2021 komt er een nieuwe installatie met vier AIRCON V-XL-filters voor de vervanging en modernisering van de installatie voor luchtfiltratie.

Gratis webinar

Registreren

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.