Geurhinder rondom afvalwaterzuiveringsinstallaties aanpakken

Afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) zijn essentiële onderdelen van onze infrastructuur, maar toch zorgen ze vaak voor geurhinder voor de omwonenden.

In dit artikel bespreken we veelvoorkomende problemen en effectieve oplossingen voor het verwijderen van geurende componenten uit emissies.

Het probleem

AWZI’s produceren vaak emissies uit meerdere bronnen, bijvoorbeeld uit opslagsilo’s voor slib of buffertanks, tijdens het ontwateringsproces van slib voor transport en uit halventilatie.

De verantwoordelijke chemicaliën zijn onder andere organische zwavelverbindingen zoals mercaptanen, waaronder dimethylsulfide (DMS) of dimethyldisulfide (DMDS), aromatische koolwaterstoffen, waterstofsulfide (H₂S) en ammoniak (NH₄).

Geurgrenswaarden zijn afhankelijk van het land, de milieuvergunning van de AWZI en hoe dicht de AWZI bij woongebieden ligt. Het probleem wordt nog verergerd door de uitbreiding van steden, waarbij meer woningen dichter bij bestaande AWZI’s worden gebouwd.

Eén AWZI in Nederland moest zowel de emissies van de halventilatie als de puntemissies van de slibmenging en -opslag behandelen.

De halventilatie produceerde een zeer hoog debiet met een lage concentratie aan vervuilende stoffen, typisch zwavelhoudende componenten.

De puntextractie uit slibmenging en -opslag leverde echter een laag debiet op van ongeveer 1000 tot 2000 m3/h met een hoge concentratie aan vervuilende stoffen, waaronder anorganische componenten.

De oplossing

Voor de halventilatie hebben we actieve koolfiltratie als stand-alone behandeling geïnstalleerd, omdat de lage concentraties volledig kunnen worden verwijderd. Deze installatie is geschikt voor een debiet van 10-30000 m3/h.

De afzuiging van het slibmeng- en opslagpunt beschikt nu over een filtratieproces in twee stappen.

De eerste is een biofilter, die gebruikt maakt van bacteriën om anorganische componenten zoals ammoniak te behandelen. Actiefkoolfiltratiesystemen van DESOTEC zouden kunnen worden gebruikt om kleine hoeveelheden ammoniak te adsorberen, maar ze zijn een betrouwbaardere oplossing voor zwavelverbindingen. Daarom zijn biofilters doorgaans geschikter als eerste stap voor ammoniakverwijdering.

Echter, de geuremissies zijn meestal discontinu met af en toe hoge pieken, die de bacteriën in biofilters kunnen overweldigen en een doorbraak van vervuilende stoffen en een herhaling van geurhinder kunnen veroorzaken.

Daarom is er een actief koolstoffilter van DESOTEC geïnstalleerd als aanvullende behandeling om de stroom te polishen voordat deze geurloos in de atmosfeer wordt afgevoerd.

De resultaten

De ingenieurs van DESOTEC hebben gebruik gemaakt van hun uitgebreide expertise om de optimale vulling voor de actieve koolfilters te ontwerpen, met de nadruk op ammoniak en organische zwavelverbindingen. Het resultaat is dat de geur volledig is verwijderd en niet wordt waargenomen door de omwonenden.

Geurverwijdering was slechts een deel van de eisen van de klant. Zij streeft er ook naar om tegen 2025 CO₂-neutraal te zijn en plaatst daarom haar slib ter plaatse in een anaerobe vergister om biogas te produceren voor energie. Een bijkomend voordeel is dat transport van slib niet meer nodig is.

Veel AWZI’s en rioolwaterzuiveringsinstallaties volgen vergelijkbare modellen, waarbij sommige slib van andere installaties naar hun eigen locaties brengen om te worden gemengd voor biogasproductie.

Dit is een andere potentiële toepassing waarbij DESOTEC-oplossingen kunnen helpen. Er zijn ook filters beschikbaar die de vervuilende stoffen in biogas of biomethaan behandelen.

Hoewel dit allemaal langdurige toepassingen, kan DESOTEC ook in nood- en kortetermijnoplossingen voorzien. Wij werken 24/7 en kunnen onze mobiele filters snel installeren, bijvoorbeeld wanneer bacteriën in een biofilter onverwacht afsterven.

Onze ingenieurs kunnen u adviseren over de beste soorten kool, waaronder geïmpregneerde kool, voor verschillende toepassingen. Wat de situatie ook is, we werken samen met klanten om de optimale oplossingen te vinden voor hun site en  hun buren.

Neem vandaag contact op met DESOTEC

Laten we bespreken hoe oplossingen voor actieve koolfiltratie kunnen werken voor uw AWZI. Neem vandaag nog contact op met onze ingenieurs.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.