Glycerine uit biodiesel

Biodiesel wordt in de Europese Unie op industriële schaal geproduceerd sinds 1992. Biodiesel is een hernieuwbare brandstof vervaardigd uit plantaardige oliën zoals raapzaadolie, zonnebloemolie, sojaboon olie, maar ook uit gebruikte frituurolie (UFO) of uit dierlijke vetten. De productie van biodiesel is een complex proces, waarbij de glycerine die tijdens het proces gedestilleerd wordt, gebruikt kan worden voor zowel technische als farmaceutische toepassingen.

Biodiesel: verschillende productiemethoden

Er bestaan drie basis methoden om biodiesel te produceren:

  • Alkalisch gekatalyseerde transesterificatie van de olie;
  • Zuur gekatalyseerde transesterificatie van de olie;
  • Conversie van de olie in vetzuren en daarna verder in biodiesel.

Het merendeel van de biodiesel dewelke vandaag geproduceerd wordt, ontstaat via een alkalisch gekatalyseerde reactie. De gebruikte katalysator splitst de olie in glycerine en biodiesel. De in deze fase geproduceerde glycerine is ruwe glycerine en is ongeveer voor 80% zuiver. Ze bevat nog steeds verontreinigingen zoals zeep, methanol en water. Opdat deze ruwe glycerine zou kunnen omgezet worden in een technisch of farmaceutisch geschikt product, dient een geraffineerd zuiveringsproces plaats te vinden.

Het glycerine raffinage proces: technisch en farmaceutisch geschikte glycerine

Ruwe glycerine wordt verder bewerkt tijdens een destillatie, waarbij gedestilleerde en geraffineerde glycerine verkregen wordt. Tijdens de raffinage worden de restfracties aan organische stoffen, water, zout, methanol en evenals geuren verwijderd. De installatie kan grotendeels opgedeeld worden in drie onderdelen: het ontluchten, de destillatie en het bleken:

  • Het ontluchtingsgedeelte bestaat uit een circulatiepomp en een warmtewisselaar. De pomp stuwt de ruwe glycerine naar de ontluchting en voedt de ontluchte ruwe glycerine naar de destillatiekolom;
  • Het destillatiegedeelte bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk een verdampingssysteem, een stripinstallatie, een rectificatiesysteem, een pompgedeelte en een scrubber;
  • Tijdens de bleekfase wordt actieve kool gebruikt om kleur en geur te verwijderen tijdens de laatste zuiveringsstap. Gedestilleerde glycerine wordt afgekoeld en daarna door de bleekinstallatie gestuurd. De gebleekte glycerine wordt gefilterd en verder afgekoeld zodat deze gestockeerd kan worden.

Glycerine uit biodiesel : chemische structuur van glycerine

Dankzij het gebruik van actieve kool in de laatste zuiveringsstap, wordt een zuiver en geurloos glycerineproduct verkregen, klaar voor gebruik in technische en farmaceutische toepassingen:

  • Technisch geschikte glycerine is een geraffineerd, hoog zuiver, kleurloos product waarbij het merendeel van de verontreinigingen is verwijderd. Technisch geschikte glycerine is vrij van methanol, zeep, zouten of andere vreemde materialen.
  • Farmaceutisch geschikte glycerine is, volgens het Europees Farmacopee, een glycerine geschikt voor gebruik in voedingstoepassingen, persoonlijke verzorging, cosmetica, farmaceutische producten en in andere specifieke toepassingen.

Desotec biedt een speciaal ontwikkeld gamma aan granulaire actieve kool aan, met een optimale poriënstructuur, teneinde een efficiënte ontgeuring en ontkleuring te verkrijgen. Desotec beschikt alsook over een ruim gamma mobiele actieve koolfilters, zodat on-site manipulatie van de kool vermeden wordt en investeringskosten geminimaliseerd worden. Aarzel niet ons te contacteren indien u meer wenst te weten over onze oplossingen met actieve kool.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.