Kunststoffabrikant anticipeert op groei door te investeren in luchtzuivering

Groeien brengt nagenoeg onvermijdelijk groeipijnen met zich mee. Bij een Duitse toeleverancier voor de farmaceutische sector vertaalde zich dat in het voldoen aan strengere emissienormen van de overheid. Het bedrijf zocht en vond een oplossing om de hogere uitstoot van VOC’s te counteren. Twee Aircon V-XL-filters van Desotec zorgen ervoor dat de onderneming probleemloos onder de vooropgestelde limieten blijft.

Het bedrijf produceert plastic onderdelen voor de farmaceutische industrie. De continue groei maakte het noodzakelijk dat de kunststoffabrikant investeerde in een forse uitbreiding – bijna een verdubbeling – van de productie. Meer produceren betekent evenwel ook meer uitstoten. In de vroegere situatie bleef de onderneming onder de normen voor uitstoot van VOC’s (vluchtige organische stoffen) zoals ethanol en isopropanol en was er geen behandeling van de luchtstromen vereist. De opschaling van de productie zorgde ervoor dat het bedrijf hier wel de markt voor op moest.

RTO niet rendabel

Na consultatie van een extern adviesbureau, bleven twee potentiële oplossingen over. De eerste optie was regeneratieve thermische oxidatie (RTO). Omdat het productieproces bij de klant discontinu verloopt en de concentratie aan VOC’s niet hoog genoeg was voor een optimaal rendement van de RTO, koos het bedrijf met actieve koolfiltratie een alternatief dat zowel technisch als commercieel beter scoorde. De beslissing om hiervoor met Desotec samen te werken, was snel gemaakt: geen enkele andere aanbieder in Duitsland kan een dergelijk systeem aanbieden.

Uit een grondige analyse van de luchtstromen bleek dat twee in serie opgestelde Aircon V-XL-filters de ideale aanpak vormen voor een debiet dat aanvankelijk geschat werd tussen 15.000 en 45.000 m³/h en uiteindelijk rond de 20.000 m³/h bleek te liggen. De luchtstromen van drie emissiepunten worden gecentraliseerd voor een behandeling over de mobiele filters. De eerste verricht het leeuwendeel van het werk, de tweede verzorgt vooral de polishing. Van zodra de eerste filter verzadigd is, neemt de polishing-filter de plaats van de eerste filter in en neemt een nieuwe mobiele filter het werk van de tweede over.

De serie-opstelling is ruim twee jaar in gebruik en werkt uitstekend. Aanvankelijk was één keer per maand een filterwissel vereist, maar de klant slaagde erin de productieprocessen te optimaliseren en de VOC-emissie te verlagen. Daardoor volstaat het nu om twee tot drie keer per jaar een filterwissel door te voeren. Het bedrijf blijft daardoor probleemloos onder de limiet van 50 mg C/m³ en is dan ook heel tevreden over de gekozen oplossing. Dat resulteerde recent in een nieuw contract voor twee jaar.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.