MCB uit luchtemissies tijdens RTO-onderhoud verwijderen

In Europa nemen multinationale productiebedrijven vandaag de dag hun milieuverantwoordelijkheden steeds serieuzer. Dat houdt onder meer in dat ze de luchtemissies bij elk onderdeel van het productieproces moeten monitoren.

HET PROBLEEM

In zijn fabriek in Duitsland produceert deze multinational methyleen difenyldiisocyanaat (MDI), een chemisch tussenproduct dat wordt gebruikt voor de productie van materialen op basis van polymeren zoals polyurethaan (PU). Dit wordt gebruikt in diverse industrieën, voor het maken van schuim voor autostoelen tot matrassen en isolatie.

Op site wordt het oplosmiddel monochloorbenzeen gebruikt in het productieproces. Voordat de luchtemissies in de atmosfeer kunnen worden afgevoerd, moeten ze worden behandeld om de molecule monochloorbenzeen (MCB) te verwijderen.

Dit is aanwezig in een concentratie van ongeveer 300 mg/Nm3. Omdat bekend is dat MCB een schadelijke stof is voor de omgeving, is de wettelijke norm slechts 20 mg/Nm3.

In deze fabriek wordt een RTO gebruikt om de emissies te behandelen, zodat deze veilig in de atmosfeer kunnen worden afgevoerd. Deze RTO moet echter om de twee jaar gedurende 15 dagen worden stilgelegd voor de noodzakelijke renovatie.

In plaats van de werkzaamheden op de site te onderbreken, had het bedrijf een back-upoplossing nodig om deze RTO-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

DE OPLOSSING

Voorheen was de site in staat geweest om de emissies tijdens het noodzakelijke onderhoud van deze RTO om te leiden naar een ander thermisch systeem ter plaatse. Deze installatie was echter verwijderd en het bedrijf wilde graag overschakelen op een behandeling met actieve kool.

De klant nam rechtstreeks contact op met DESOTEC dankzij een interne aanbeveling, aangezien we al met andere vestigingen van dit bedrijf hadden samengewerkt aan lucht- en waterbehandelingsprojecten in heel Europa.

Voor de klant was het doorslaggevend dat onze filtervloot mobiel is, waardoor het eenvoudig is om onze filters op tijdelijke basis te installeren.

Na overleg hebben we vastgesteld dat de meest geschikte filter de AIRCON HC-XL zou zijn, die het vereiste emissiedebiet van 2500 Nm3/h zou kunnen verwerken en welke binnen 10 dagen werd geleverd.

De resultaten

De filter werkte effectief, waardoor de concentratie van MCB in de emissies tot onder de wettelijke normen werd teruggebracht.

De fabriek hoefde niet te worden stilgelegd terwijl de onderhoudswerkzaamheden plaatsvonden, waardoor DESOTEC-filters een kosteneffectieve oplossing zijn.

Onze filters worden nu beschouwd als een lange termijn back-upoplossing voor de RTO, vooral tijdens de tweejaarlijkse onderhoudswerkzaamheden.

De klant heeft onze oplossing ook aanbevolen aan een zustervestiging. Hier zijn managers op zoek naar een permanente back-upinstallatie om potentiële dure bedrijfsonderbrekingen te voorkomen als hun RTO onverwacht wordt stilgelegd.

Actieve kool wordt door de Europese fabrikanten steeds meer beschouwd als een levensvatbaar en vaak gunstig alternatief voor de thermische behandeling van luchtemissies.

Actieve kool is beter in staat om lage concentraties MCB te behandelen, waardoor fabrikanten de schadelijke emissies kunnen terugdringen. En terwijl RTO’s effectief zijn in het verwijderen van VOC’s zoals MCB, produceert het verbrandingsproces kooldioxide (CO₂), wat op zich natuurlijk al schadelijk is voor het milieu.

Niet alleen moeten bedrijven met een grote CO2-voetafdruk meer belasting betalen, maar veel multinationals hebben de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen overgenomen en willen ook hun milieuprestaties verbeteren.

Aangezien actieve kool kan worden gerecycleerd en verontreinigende stoffen adsorbeert in plaats van verbrandt, heeft het een lagere CO2-voetafdruk, waardoor het een ecologisch verantwoord alternatief is voor traditionele thermische behandelmethoden.

Neem contact op met DESOTEC

In hun zoektocht naar optimale oplossingen voor de behandeling van vervuilde emissies, wenden veel bedrijven zich tot de actieve koolfilters van DESOTEC dankzij hun flexibiliteit, kosteneffectiviteit en milieuvriendelijkheid.

Als mobiele service die maandelijks wordt gehuurd, zijn de filtratiesystemen van DESOTEC ideaal als tijdelijk alternatief, langdurige back-up of zelfs als vervanging voor regeneratieve thermische oxidatoren (RTO’s).

Neem vandaag contact op met ons team van ingenieurs om te bespreken hoe onze mobiele oplossingen voor actieve koolfiltratie uw bedrijf kunnen helpen bij het verbeteren van het milieuimpact.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.