Mobiele actievekoolfilters cruciaal voor opwaardering van biogas naar groen gas bij Italiaanse afvalverwerker

Aircon BG Biogas treatment

De voorzuivering van biogas is essentieel om op een optimale manier biogas om te zetten naar groen gas. Vanuit die optiek besliste een grote Italiaanse verwerker van huishoudelijk afval samen met een toonaangevend bedrijf in de opwaardering van bio- en procesgassen om te rekenen op de expertise van DESOTEC.

Het in Noord-Italië gevestigde bedrijf zorgt voor de inzameling en de verwerking van huishoudelijk afval. Via sorteerinstallaties wordt plastic afval van organisch afbreekbaar materiaal gescheiden. De vergisting van die organisch afbreekbare fractie levert biogas op, waarmee het bedrijf groene stroom en warmte produceert. Recent investeerde het bedrijf in een upgrade van de vergistingsinfrastructuur om biomethaan, dat dezelfde kwaliteit heeft als aardgas, te kunnen produceren. Daarvoor beschikt het nu over vijf biogaslijnen, elk met een capaciteit van 1250 m³/u.

Voor de voorzuivering van het ruw biogas – waarbij vluchtige organische componenten (‘VOC’s’) en H2S verwijderd dienen te worden uit het biogas – was dit bedrijf aanvankelijk van plan om te investeren in vaste actievekoolfilters, die door menselijke interventies geledigd en gevuld moesten worden via bigbags. Die aanpak bleek om diverse redenen praktisch onhaalbaar, ongezond én te duur: het vereist niet alleen aanzienlijke investeringen in vaste actievekoolfilters en heel wat manuren, bovendien zouden bij de vervanging telkens ook veel stof en emissies van verontreiniging vrijkomen.

DESOTEC, dat pas in een latere fase bij het project werd betrokken, stelde daarom voor om te werken met mobiele actievekoolfilters. Onze klant raakte meteen helemaal overtuigd van deze aanpak en zorgde onmiddellijk voor enkele aanpassingen op de site die dit mogelijk maakten. Een aantal van onze concrete tips lieten het bedrijf toe om een forse kostenbesparing te realiseren, door het actieve koolverbruik verder te reduceren.

Zo plaatste DESOTEC op iedere biogaslijn twee mobiele actieve koolfilters in serie. Het gaat om filters van het type AIRCON BG, die elk met 11 ton actieve kool zijn gevuld. Door de toepassing van het ‘lead-lag’-principe kan de tweede filter de doorbraak van verontreiniging opvangen als de eerste filter begint te verzadigen. Door middel van dit rotatiesysteem kunnen we steeds de opnamecapaciteit van de actieve kool maximaal benutten. Intussen blijft het zuiveringsproces optimaal verlopen.

Deze zuivering laat toe om de oorspronkelijke hoeveelheid (3 tot 5 g/m³) aan vluchtige organische componenten sterk terug te dringen, tot beneden de detectielimiet. We leveren ook geïmpregneerde actieve kool aan die essentieel is voor de verwijdering van H2S (waterstofsulfide) uit het ruwe biogas. Onze concrete tips voor optimalisatie hebben verder ook effectief geleid tot een lager gebruik van actieve kool. Het systeem voldoet dus helemaal aan de verwachtingen, tot grote tevredenheid van deze klant.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.