Nieuwe productontwikkelingen van DESOTEC

DESOTEC zet zich in om oplossingen te vinden voor de filtratiebehoeften van onze klanten. Als aanvulling op ons kernaanbod van actieve koolfilters ontwikkelt ons technisch team producten die een antwoord bieden op specifieke vragen van klanten.

In de afgelopen jaren hebben wij ons vooral geconcentreerd op twee gebieden: veiligheid en emissiebewaking. Drie producten worden nu op grote schaal gebruikt in onze projecten: de INERTI-BOX, de HC-BOX en de VOC-BOX.
 

Veiligheid: de INERTI-BOX en de HC-BOX

DESOTEC-filters zijn zeer veilig, vooral omdat we alle verzadigde kool buiten de locatie van de klant verwerken. Voor sommige toepassingen in luchtzuivering (en soms ook biogas) is er echter een verhoogd risico op het ontstaan van hotspots.

Deze worden gevormd wanneer hoge concentraties van bepaalde moleculen, zoals aldehyden en ketonen, worden geadsorbeerd aan actieve kool, warmte produceren en delen van het koolbed doen smeulen.

Hotspots kunnen de filterunit en andere apparatuur beschadigen en daardoor een onveilige productieomgeving veroorzaken. Zodra deze zich ontwikkelen, moeten klanten de filter zo snel mogelijk vervangen, waardoor ongebruikte kool verloren kan gaan.

De INERTI-BOX

De INERTI-BOX werd ontwikkeld in antwoord op de bezorgdheid van klanten over hotspots.

Het inertisatieproces is gebaseerd op toedienen van stikstofgas, elektrische sturing en een koolmonoxidesensor (CO). Als de sensor de vorming van een hotspot detecteert, worden de filterkleppen gesloten waardoor de luchttoevoer wordt geblokkeerd. De INERTI-BOX spoelt vervolgens de filter met stikstof, waardoor het zuurstofgehalte daalt en het risico van verdere vorming van een hotspot verdwijnt. Deze procedure verloopt automatisch, zonder dat er een operator aan te pas komt.

De INERTI-BOX moet bij elke klant geïnstalleerd en getest worden. Dit kan één tot drie dagen in beslag nemen, afhankelijk van de opstelling ter plaatse. DESOTEC heeft onlangs een nieuw type INERTI-BOX ontwikkeld dat kan functioneren tot met drie parallel of in serie geplaatste filters. Door deze aanpassing is het niet langer nodig alle filters met stikstof te spoelen in geval van een hotspot. Dit vermindert het stikstofverbruik en zorgt ervoor dat de filter(s) zonder hotspots nog steeds kunnen worden gebruikt om emissies te behandelen.

HC-BOX

De HC-BOX wordt gecombineerd met de INERTI-BOX om een kant-en-klare oplossing te creëren voor kleinere filters en het AIRCON HC- en HC-XL-model. In de kern is dit een kleppeneiland, met inlet, outlet en bypass klep, met daar bovenop de INERTI-BOX. Deze is verbonden met een rek met stikstofflessen.

Er kunnen tot drie HC-BOXEN worden gebruikt met één INERTI-BOX, waarbij elke HC-BOX onafhankelijk kan werken, zodat alleen de betrokken filter wordt geïsoleerd en met stikstof wordt gespoeld. Sturing van de kleppen kan geautomatiseerd worden door de HC-BOX te connecteren met de PLC van de klant.

INERTI-BOX en HC-BOX in actie

Een klant in België heeft in het weekend een filter niet geventileerd nadat hij het de hele week had gebruikt. Toen op maandagmorgen zuurstof aan de filter werd toegevoegd, vormde dit onmiddellijk een hotspot waardoor deze begon te smeulen.

De klant bestelde een nieuwe filter en een INERTI-BOX. Wij konden dit slechts twee dagen later installeren, zodat de productie kon worden hervat.

INERTI-BOXEN worden ook wijdverspreid in onze farmaceutische projecten toegepast vanwege de hotspotgevoelige chemicaliën die worden gebruikt en de potentiële kosten van eventuele stilstand.

Twee HC-BOXEN en één INERTI-BOX zijn in gebruik op een petrochemische locatie in de haven van Antwerpen in België.

Monitoring van luchtemissies: de VOC-BOX

Om te bepalen wanneer een filter moet worden gewisseld, moeten de klanten de filteruitlaat meten om eventuele doorbraken van VOC-emissies op te sporen.

Zij kunnen een extern bedrijf contracteren om op geregelde tijdstippen meetcampagnes uit te voeren, maar lopen dan het risico dat zij tussen twee bezoeken de grenswaarden overschrijven, zonder het zelf te beseffen. Voor bepaalde moleculen zijn ook draagbare apparaten beschikbaar, maar deze zijn niet altijd betrouwbaar door interferenties.

Nu bedrijven hun milieu impact trachten te verbeteren en aan steeds strengere regelgeving moeten voldoen, wordt nauwkeurige en tijdige monitoring van emissies steeds belangrijker.

De VOC-BOX

DESOTEC ontwikkelde de VOC-BOX als antwoord op verzoeken van klanten om een apparaat voor continue emissiemetingen.

De VOC-BOX wordt permanent bevestigd aan de filteruitlaat. De techniek is gebaseerd op vlamionisatiedetectie (FID), die algemeen wordt erkend als een van de meest betrouwbare meetmethoden.

Het onderhoud, de kalibratie en de updaten worden uitgevoerd door een extern bedrijf, zodat de VOC-BOX altijd nauwkeurig en up-to-date is.

Het grootste voordeel van de VOC-BOX is het softwareplatform, dat klanten in staat stelt om op elk moment en vanaf elk apparaat de emissies in realtime te bekijken.

Klanten kunnen de emissies volgen om te zien of er problemen ontstaan. Het is ook mogelijk om een VOC-BOX bij zowel de inlaat als de uitlaat te plaatsen om te bepalen waar het probleem ligt. Zij kunnen ook waarschuwingen instellen, zodat ze weten wanneer zij het punt naderen waarop ze een filterwissel moeten bestellen.

De VOC-BOX in actie

VOC-BOXEN zijn het meest geschikt voor grotere bedrijven met strikte MVO-verplichtingen (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Op het hoofdkantoor van DESOTEC in België hebben we ze geïnstalleerd na onze eigen filters, die de emissies van de door ons gebruikte coatings en verven behandelen.
 

Meer informatie over de nieuwe oplossingen van DESOTEC

Als het om veiligheid en emissiemonitoring gaat, kunt u zich het best tot deskundigen wenden. DESOTEC biedt betrouwbare oplossingen die gedurende vele jaren zijn ontwikkeld. Door dit in eigen beheer te doen in plaats van klanten door te verwijzen naar derden houden wij het filtratieproces voor de klanten eenvoudig. Wij updaten onze techniek voortdurend, zodat onze klanten over de meest geavanceerde apparatuur kunnen beschikken.

Neem vandaag nog contact op met ons team van ingenieurs om uit te zoeken welke oplossingen voor u het best werken.

 

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Gebruikte actieve kool die voldoet aan de acceptatiecriteria van DESOTEC kan worden gereactiveerd. 

Dit betekent dat alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.

Indien de verzadigde kool niet voldoet aan onze acceptatiecriteria, wordt dit naar een gespecialiseerde externe afvalverwerker gestuurd.