Olie-gebaseerde koolwaterstoffen uit water in een ondergronds reservoir verwijderen

In een haven in Scandinavië is een DESOTEC-filter in werking om 50 000 – 60 000 m³ water uit een ondergronds reservoir te behandelen, genoeg om 24 olympische zwembaden mee te vullen.

De actieve koolfilter verwijdert met succes een reeks van olie afgeleide vervuilende stoffen zodat het water veilig in zee kan worden geloosd.

HET PROBLEEM

De klant van DESOTEC, die gespecialiseerd is in de behandeling van vervuild water van sanerings- en milieuprojecten, moest water zuiveren uit een enorm ondergronds reservoir, gebruikt voor de opslag van brandstof. Deze is eigendom van de eindklant en wordt ook door hen geëxploiteerd.

De technologie ter plaatse is gebaseerd op het gebruik van een vast waterbed, waar boven op de brandstof is opgeslagen.

Voordat het bedrijf het water weer veilig in zee kon lozen, moest het verschillende olie-gebaseerde vervuilende stoffen verwijderen.

Deze waren onder meer: C10 tot C40 koolwaterstoffen, vluchtige organische stoffen (VOC's), methyl-tert-butylether (MTBE), benzeen en sommige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's).

Indien het vervuilde water onbehandeld was geloosd, zou het potentieel schadelijk zijn geweest voor levende organismen, waaronder vissen en zeevogels.

DE OPLOSSING

De klant nam begin 2020 contact op met DESOTEC omdat we al hadden samengewerkt aan andere projecten.

De situatie was niet dringend, het water was veilig opgeslagen in het reservoir. Twee maanden later leverden we ons MOBICON-filter en de klant begon onmiddellijk zijn activiteiten op te voeren.

De filter wordt ondersteund door twee toegevoegde technologieën die door de klant werden geleverd, een olie-waterafscheider en een zandfilter. De afscheider verdeelt het grootste deel van de olie en het water in twee lagen, maar laat olieachtige resten achter in het water. De zandfilter voorkomt dat de DESOTEC-unit verstopt raakt. Het water wordt vervolgens door de MOBICON-filter gepompt, waar de vervuilende stoffen worden geadsorbeerd door de actieve kool.

Momenteel wordt per dag 300 - 600 m³ water behandeld, terwijl het proces 's nachts wordt stopgezet.

Zodra een filter verzadigd is, wordt deze door technici van DESOTEC vervangen. De verzadigde kool wordt teruggebracht naar de site van DESOTEC in België, waar het zorgvuldig wordt bemonsterd en geanalyseerd en vervolgens gerecycleerd in een van de reactivatieovens, zodat het opnieuw kan worden gebruikt. De moderne rookgasreiniging zorgt ervoor dat alle verontreiniging volledig wordt vernietigd.

DE RESULTATEN

De resultaten zijn uitstekend. De PAK-niveaus in het behandelde water zijn teruggebracht tot onder de detectielimieten en de VOC’s zijn volledig verwijderd. De concentraties benzeen, MTBE en koolwaterstoffen liggen nu binnen de toegestane niveaus.

De klant is tevreden met de resultaten van het proces, dat naar verwachting nog enkele maanden zal duren.

Het gebruik van het reservoir gaat door. In dergelijke gevallen kunnen, naast de tijdelijke noden, mobiele filters worden gebruikt als een langetermijnoplossing om het water te behandelen. Dit geval demonstreert de veelzijdigheid van de oplossingen van DESOTEC. Ze kunnen worden gebruikt voor de behandeling van zeer kleine waterstromen tot zeer grote volumes. In dit specifieke geval was het debiet per uur vrij typisch, maar de totale hoeveelheid was hoog.

Zelfs de ingenieurs van DESOTEC zijn soms verrast door de grote verscheidenheid aan situaties en industrieën waarin onze filters kunnen worden toegepast.

Onze oplossingen kunnen ook tijdelijk worden geïnstalleerd, of met het oog op gebruik op lange termijn, waardoor ze in hoge mate kunnen worden aangepast aan veranderende omstandigheden en eisen.

Neem vandaag contact op met DESOTEC

Neem vandaag contact op met ons team van ingenieurs om te bespreken hoe de mobiele oplossingen voor actieve koolfiltratie van DESOTEC uw bedrijf of uw project kunnnen helpen.

 

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Gebruikte actieve kool die voldoet aan de acceptatiecriteria van DESOTEC kan worden gereactiveerd. 

Dit betekent dat alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.

Indien de verzadigde kool niet voldoet aan onze acceptatiecriteria, wordt dit naar een gespecialiseerde externe afvalverwerker gestuurd.