Ontgassing van chemische schepen en VOC emissiecontrole

Inleiding: schepen met chemische tanks en het optreden van VOC emissies

Waterwegen worden vaak gebruikt voor het vervoer van petrochemicaliën, producten onder druk, zwarte-olieproducten, geraffineerde petroleumproducten en landbouwchemicaliën van producenten naar tussenpersonen en naar eindgebruikers. Tijdens het vervoer en de overdracht van deze producten kunnen VOC emissies optreden in het tankpark of tijdens de laad- en losactiviteiten.

VOC emissie controle: ontgassing van chemische schepen

Tabel 1: VOC emissies

Tankpark

Laadverrichtingen

 • Vullen
 • Inert maken
 • Laten ademen
 • Schip
 • Vrachtwagen
 • Goederenwagon

De mogelijke VOC emissiewaarde is afhankelijk van vele factoren:

 • Ontwerp van ontvangend vat of tank.
 • Laadsnelheid.
 • Aard van huidige lading.
 • Aard van vorige lading.
 • Omstandigheden op zee (voor laden op zee).
 • Temperatuur.
 • Tijd sinds lossen van vorige lading.

De meest voorkomende organische bulkladingen worden hieronder opgesomd:

Tabel 2 – Gewone organische bulkladingen

Ruwe olie Petroleumfracties Chemicaliën
  Acrylaten Alcoholen
Alifatische koolwaterstofsolventen Benzeen
Aromatische koolwaterstofsolventen Cumeen
Benzine Esters
Industriële spiritus Ethanol
Keroseen Ethylbenzeen
Nafta Ethyleendichloride
  Glycolen
  Ketonen
  Methanol
  Styreen
  Tolueen
  Xylenen

 

Op 1 november 2009 werd de het “Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenwateren” van 9 september 1996 (CDNI) van kracht in Europa (bron: CDNI website). De CDNI-conventie werd goedgekeurd door zes landen (Luxemburg, Zwitserland, Nederland, België, Duitsland en Frankrijk) en is van toepassing op de volledige lengte van de rivier de Rijn en op alle binnenwateren in Duitsland, Nederland en België, op het internationale gedeelte van de rivier de Moezel in Luxemburg en Frankrijk. Deel B van de verordening voorziet schikkingen voor het omgaan met laadrestanten en afval voortvloeiend uit het vervoer van vrachten.

Ontgassing van binnenschepen

Uitdaging:

 • Scheepsvolume 3.000m3
  • Stroomsnelheid 1.000 m3/u
  • Vracht vervangen

Onze oplossing:

 • Open container
 • 2 x AIRCON® 2000
 • ATEX
 • LEL-meting
 • CO-controle
 VOC emissie controle: ontgassing schip met chemische tanks

DESOTEC Actieve kool biedt oplossingen voor: VOC verwijdering:

 • Ontgassing van (binnen)schepen met chemische tanks
 • Hantering van (binnen)schepen

Geurcontrole:

 • Verluchting van opslagtanks op tankparken
 • (Binnen)schepen

Aarzel niet om contact met ons op te nemen over oplossingen voor VOC emissiecontrole. We staan tot uw dienst! DESOTEC actieve kool is gespecialiseerd in de selectie van het best geschikte type actieve kool en het aanbieden van zuiveringsoplossingen op maat.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.