Ontgassing van chemische schepen: VOS verwijdering

VOS verwijderingstechnologieën

Afhankelijk van het probleem zijn er voor de VOS emissiebronreducties verschillende opties op het vlak van VOS emissiebronreductie. Mogelijke benaderingen voor het verminderen van VOS emissies, zijn:

 • Ontgassingsuitrusting aan boord
 • Ontgassingsinstallaties aan land
 • Herevaluatie van vrachtcompatibiliteiten
 • Specifiek transport

De installaties aan land in een laaddok omvatten een beweegbare arm die aansluit op flenzen op het schip om vloeistof naar en van de tank(s) van het schip over te hevelen. Om damp terug te brengen aan land kan een dampretourleiding worden toegevoegd aan de laadarm. Als alternatief kan een afzonderlijke arm worden gebruikt om damp te verzamelen.

Om de damp van de laadarm naar de dampverwerkingsinstallatie over te brengen, is een pijpleiding vereist. De kosten van de pijpleiding zullen voornamelijk afhangen van de af te leggen afstand en de laadsnelheid (die de pijpdiameter bepaalt). De afstand van het laaddok naar de behandelingsinstallatie is de hoofdfactor voor het bepalen van de kosten en dit zal sterk afhangen van het type locatie. Afhankelijk van de aard van de locatie kan deze afstand variëren van enkele tientallen meter tot meerdere kilometer. Het verminderen van de afstand door middel van mobiele behandelingssystemen, heeft invloed op de kapitaalkost van de pijpleiding. Naast de pijpleiding zijn ook de volgende elementen vereist:

 • Boosterventilators
 • Vlamremmers
 • Hulpbrandstofinjectie (voor verbrandingsprocessen)
 • Controle-instrumenten

De belangrijkste factor die de kostprijs van een dampverwerkingsinstallatie beïnvloedt, is de maximale stroomsnelheid die moet worden behandeld en het type VOS-molecules dat moet worden verwijderd. Het type VOC-molecules of mengsel van VOC-molecules bepaalt uiteindelijk de geïnstalleerde technologie.

VOS verwijdering via adsorptie: actieve kool

Afhankelijk van de specifieke situatie, kunnen verschillende VOC verwijderingstechnologieën worden toegepast

 • Absorptie
 • Adsorptie
 • Cryogene condensatie
 • Membraanafscheiding
 • Vluchtigheid verminderen
 • Thermische oxidatie
 • Dampbalancering

In een adsorptieproces zal de verontreinigde lucht of het gas doorheen een actieve kool bed gaan waar de verontreinigende stoffen worden verwijderd door adsorptie of chemisorptie en de behandelde gassen vrijkomen in de atmosfeer. Het actieve kool bed raakt geleidelijk verzadigd. Zodra de actieve kool verzadigd is of de doorbraak optreedt, wordt de gebruikte actieve steenkool:

 • ter plaatse geregenereerd met stoom of vacuüm;Aircon
 • gerecycleerd door thermische reactivering behandeld als een afvalproduct dat wordt gevaloriseerd als brandstof voor de cementindustrie (met of zonder conditionering).

Het product kan ofwel worden geïnstalleerd in een vast beddingsysteem met of zonder regeneratiesysteem, maar in veel gevallen zijn mobiele filtereenheden zoals AIRCON® een rendabele oplossing.

VOS verwijdering in de praktijk

Voorbeeld: Ontgassing van (binnen)schepen met chemische tanks

Uitdaging:

 • Scheepsvolume 3.000m3
  • Stroomsnelheid 1.000 m3/u
  • Vracht vervangen

Onze oplossing:

 • 2 x FILTRAFIX® L
 • 1.000 kg AIRPEL®
 ontgassen chemische tanks

Ontgassing van binnenschepen

Uitdaging:

 • Benzeenverwijdering
 • Inlaatconcentratie: 50g/m3
 • Behandelingsobjectief <2mg/m3
 • Stroomsnelheid: 3.000m3/u

Onze oplossing:

 • AIRCON® HC
 • ORGANOSORB® 10-CO
 • CO-controle
 • CO2-inertisering
 ontgassen van binnenschepen

Aarzel niet om contact met ons op te nemen over VOS verwijderingsoplossingen. Wij staan tot uw dienst! DESOTEC actieve kool is gespecialiseerd in de selectie van het best geschikte actieve-koolstoftype en het aanbieden van zuiveringsprocessen op maakt. 

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.