Opwaarderen van biobrandstof met behulp van actieve kool in mobiele filters.

Revalorización de biocombustible con carbón activo de filtros móviles.

Chemische producten worden aan bepaalde kwaliteitseisen onderworpen, en maar goed ook. Het kan dan ook al eens gebeuren dat een productielot niet voldoet aan de gestelde eisen en dat er dus voor deze off-spec batch een oplossing dient te worden gezocht.

De voorbeelden zijn talrijk : ontkleuren van gerecycleerde solventen, het adsorberen van dioxines uit visolie, het verwijderen van organische fracties uit zwavelzuur, het ontkleuren van glycerine, het zuiveren van aminozuren en ga zo maar verder.

Zoals zo vaak geldt ook hier het gezegde tijd = geld. De producent zit verveeld met dit lot :  het neemt opslagruimte in en het is minder waard dan gehoopt. De DESOTEC aanpak biedt een antwoord op beide : dankzij onze mobiele filtervloot van MOBICON®s kunnen wij snel en efficiënt de juiste filter(s) ontplooien om het product via een actieve kool filtratie op te waarderen.

Een recent voorbeeld zouden we graag uitlichten : het ontkleuren van biobrandstof. Ethanol geproduceerd uit suikerbieten wordt vandaag de dag ook gebruikt als biobrandstof. Deze ethanol dient kleurloos te zijn. Onze klant had een dergelijk lot, ongeveer 40.000 hl, reeds verscheept naar een tankopslag in een Franse havenstad. Daar werd het lot afgekeurd door de eindklant en diende snel een oplossing te worden gevonden.

DESOTEC heeft deze klant begeleid naar de oplossing : na het uitvoeren van labo- en haalbaarheidstesten, werd een mobiele filter MOBICON®  samen met enkele randapparatuur aangeboden en ingezet (zoals verbindend leidingwerk en stoffilter). Tijdens de opstart werd de klant begeleid door een operator van DESOTEC.

Het eindresultaat mag er zijn : de 40.000 hl zijn als biobrandstof verkocht ! Op die manier werd slechts een fractie van de waarde van het product verloren.

O ja, de verbruikte actieve kool werd gerecycleerd in onze fabriek te Roeselare.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.