Siloxaan verwijdering uit biogas

Siloxaan verwijdering uit biogas

Siloxaan verwijdering uit biogas is van cruciaal belang om consistente prestaties van vaak gebruikte machines zoals verbrandingsmotoren, boilers, gasturbines enz. te garanderen. Afzetting van silica of silicaten kan niet alleen slijtage van de machines veroorzaken, maar ook onevenwichtigheden, verstoppingen en andere problemen.

Maar eerst: wat zijn siloxanen nu precies?

Wat zijn siloxanen?

Siloxanen zijn chemische verbindingen die te vinden zijn in producten zoals cosmetica, deodorants, waterafstotende deklagen van de voorruit, levensmiddelenadditieven en sommige zepen. Ze worden vaak gebruikt om cosmetische producten soepeler of zachter te maken of als chemische bouwsteen voor rubber en oliën op basis van silicone. Een bekende siloxaantoepassing is zonder enige twijfel de zogenaamde “siloxaanafdichting”. Dit is een op water gebaseerde sproeibare vloeistof die wordt gebruikt om beton of gemetselde muren in het algemeen waterdicht te maken.

Chemische structuur van siloxanen

Elke chemische verbinding die is samengesteld uit eenheden in de vorm van R2SiO (R = H- of HC-groep) is een siloxaan.

Siliconen zijn macromoleculen die een polymeer hoofdstructuur hebben van afwisselende silicium- en zuurstofatomen met organische zijgroepen, zoals methyl, fenyl of vinyl, gebonden aan het silicium. Het woord siloxaan is afgeleid van de woorden silicium, oxygenium (zuurstof) en alkaan. Siloxanen zijn vluchtige, vloeibare verbindingen en hebben de neiging vrij persistent te zijn in hun omgevingen.

siloxanen chemische structuur

Chemische structuur van siloxanen

Siloxaan verwijdering: waarom en hoe?

siliciumafzettingen

Biogas en stortplaatsgas kan een of meer soorten siloxanen bevatten, afhankelijk van de organische stoffen die worden gebruikt voor de productie van biogas in de anaerobe vergister of worden gedumpt op de stortplaats. Wanneer biogas dat siloxanen bevat, wordt verbrand in gasturbines, boilers of verbrandingsmotoren, zullen afzettingen van vast silicium (SiO2) of silicaten (SixOy) zich vasthechten aan cilinderkoppen, pistons, turbineschoepen en oppervlakken van warmtewisselaars, waardoor slijtage, onevenwicht, verstoppingen en andere ernstige problemen kunnen optreden. Bij inwendige verbrandingsmotoren zijn afzettingen op pistons en cilinderkoppen extreem agressief. Zelfs een kleine hoeveelheid is voldoende om het motorvermogen te verminderen (10-20 %), de motor te beschadigen en zelfs mogelijke uitval van de motoren te veroorzaken. Bovendien moet de motorolie dubbel zo vaak ververst worden.

siliciumafzettingen op turbines en motoren

De oplossingen van DESOTEC voor de zuivering van biogas omvatten ook de siloxaan verwijdering voor het gefilterde medium. Kwalitatieve, niet-geïmpregneerde actieve kool wordt gebruikt als adsorptiemiddel in het siloxaanverwijderingsproces (ook geschikt voor het verwijderen van vluchtige organische stoffen).

Naast complete oplossingen voor biogaszuivering, bieden we ook recyclingoplossingen voor verbruikte actieve kool, afkomstig van biogasbehandelingsinstallaties in onze eigen ovens en andere recyclingcentra. DESOTEC Actieve Kool behandelt verbruikte actieve kool, siloxanen en andere vluchtige organische stoffen en hoge zwavelgehalten.

Een complete, closed-loop zuiverings- en recyclingservice: dat is waar DESOTEC Actieve Kool voor staat! Aarzel niet om contact met ons op te nemen over siloxaanverwijdering en biogasbehandeling!

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.