Siloxanen verwijderen uit stortgas

Steeds meer bedrijven in Spanje erkennen de waarde van het winnen van biogas uit afval op stortplaatsen en afvalwaterzuiveringsinstallaties.

DESOTEC heeft veel ervaring met klanten in Spanje en levert hen mobiele actieve koolfilters om biogas te zuiveren van verontreinigingen die schade kunnen toebrengen aan apparatuur die stroomafwaarts wordt gebruikt. Ze worden ook ingezet bij de opwaardering van biogas tot biomethaan.

 

Het probleem

Een multinational, met hoofdkantoor in Spanje, levert milieuoplossingen in de afvalsector.

Op een actieve stortplaats in de omgeving van Madrid heeft het bedrijf een installatie geplaatst om het biogas op te vangen dat afkomstig is van het ontbindende afval. Dit wordt gebruikt als brandstof voor een warmtekrachtkoppelingsmotor (WKK) om energie op te wekken.

Het biogas bevat vluchtige organische componenten (VOC) in een concentratie van ongeveer 300 mg/m³, waaronder slechts 15-30 mg/m³ siloxanen. Bij verbranding in WKK-motoren worden siloxanen in siliciumdioxide of zand omgezet, wat ernstige slijtage van diverse motoronderdelen veroorzaakt.

De klant werkte al met DESOTEC via een derde partij op een site in de omgeving van Barcelona. Toen onze sales manager contact opnam om verdere projecten te bespreken, besloot de klant om ons rechtstreeks te contracteren voor het project in de buurt van Madrid.

 

De oplossing

De klant voorzag DESOTEC van de relevante parameters. Aangezien er sprake was van een zeer hoog debiet van 1 200 Nm³/h, adviseerden wij onze AIRCON HC-XL filter, gevuld met een standaard kooltype dat geschikt is voor het adsorberen van VOC's.

Het biogas bevat ook 100-225 mg/m³ waterstofsulfide (H₂S), dat motoren kan aantasten. Wij adviseerden dat onze filters ook H₂S kunnen verwijderen met geïmpregneerde kool, maar de klant was vooral bezorgd over siloxanen. In elk geval verwijdert het standaard actieve kooltype ook een deel van de H₂S.

Wij leverden de filter in juni 2021, binnen twee weken na ontvangst van de bestelling, en deze werd door de klant aangesloten.

Wij schatten dat de filter na ongeveer acht maanden moet worden vervangen. De concentraties van verontreinigende stoffen kunnen echter sterk fluctueren op stortplaatsen, zodat de klant regelmatig controles zal uitvoeren.

De klant overweegt een tweede filterunit in serie te plaatsen om verontreinigende stoffen te adsorberen zodra de eerste verzadigd is, zodat het biogas te allen tijde volledig vrij blijft van siloxanen en het koolverbruik wordt geoptimaliseerd.

 

De resultaten

De klant is zeer tevreden met de oplossing tot nu toe: er zijn geen siloxanen detecteerbaar, en de opstelling vraagt weinig onderhoud. Op langere termijn wordt verwacht dat de WKK-motor minder onderhoud nodig zal hebben en een langere levensduur zal hebben.

De klant bereidt zich nu voor op de installatie van nog een AIRCON HC-XL filter op een stortplaats in Zuid-Spanje. Ook hier is het de bedoeling dat later een tweede filterunit wordt toegevoegd in een lead-lag configuratie.

De klant heeft ook een voorstel gevraagd voor een andere stortplaats in de omgeving van Madrid met een veel lager debiet. Hier zouden we ons kleinere AIRCON 2000 LPF-model installeren.

Deze casestudy toont aan hoe mobiele actieve koolfiltratie een snelle, eenvoudige en doeltreffende manier is om biogas te zuiveren voor gebruik in motoren. Het is een typisch geval voor deze sector, hoewel DESOTEC ook actief is op sites waar de concentraties van zowel siloxanen als H₂S veel hoger zijn.

Als onderhoudstechnici tekenen van schade aan de WKK-motor ontdekken, kan dit erop wijzen dat het H₂S problemen veroorzaakt. In dat geval zou DESOTEC adviseren om het systeem opnieuw te ontwerpen en een extra filtratiestap met geïmpregneerde actieve kool toe te voegen. Een van de voordelen van onze mobiele filters is dat het eenvoudig is om systemen later te optimaliseren.

De service van DESOTEC omvat ook het beheer van de verzadigde kool. Het wordt in gesloten filterunits veilig vervoerd en in onze installaties geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de verwerking ervan. Alle moleculen die aan de koolstof zijn geadsorbeerd, worden in de ovens van DESOTEC gedesorbeerd en volledig vernietigd in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving. De gebruikte kool wordt gereactiveerd voor hergebruik. Onze installaties en hun emissies staan onder voortdurende online controle, waardoor gegarandeerd wordt dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorstenen komt.

Neem vandaag nog contact op met ons team van ingenieurs om te bespreken hoe DESOTEC-oplossingen voor uw biogasproject zouden kunnen werken.

 

 

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Gebruikte actieve kool die voldoet aan de acceptatiecriteria van DESOTEC kan worden gereactiveerd. 

Dit betekent dat alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.

Indien de verzadigde kool niet voldoet aan onze acceptatiecriteria, wordt dit naar een gespecialiseerde externe afvalverwerker gestuurd.