Thermische bodemsaneringstechnologie met actieve kool voor de verwijdering van creosoot

Wat is creosoot?

Creosoot werd op grote schaal gebruikt voor de behandeling van houten bielzen en telefoonpalen om verrotting te voorkomen. In het verleden, toen er nog niet erg milieubewust werd gewerkt, werd de bodem in houtbewerkingsbedrijven vaak vervuild door creosoot. Creosoot is de verzamelnaam voor verschillende producten die mengsels zijn van talrijke organische chemicaliën, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen, fenol, cresol enz. (zie tabel 1). Creosoot wordt tegenwoordig nagenoeg niet meer gebruikt als houtbescherming omdat er nu betere en veiligere behandelingen beschikbaar zijn.

Aromatische koolwaterstoffen Teerzuren / fenolen
Indeen Fenol
Bifenyl o-Cresol
PAK's m-, p-Cresol
Naftaleen 2,4-Dimethylfenol
1-Methylnaftaleen Naftolen
2-Methylnaftaleen Teer basen / stikstofhoudende heterocycli
Dimethylnaftalenen Indool
Acenafthyleen Chinoline
Acenafteen Isochinoline
Fluoreen Benzochinoline
Methylfluorenen Methylbenzochinoline
Fenantreen Carbazool
Methylfenantrenen Methylcarbazolen
Antraceen Benzocarbazolen
Methylantracenen Dibenzocarbazolen
Fluoranteen Acridine
Pyreen Aromatische aminen
Benzofluorenen Aniline
Benzoantraceen Zwavelhoudende heterocycli
Benzofluoranteen Benzothiofeen
Chryseen Dibenzothiofeen
Benzopyreen Zuurstofhoudende heterocycli / furanen
Benzopyreen Benzofuran
Peryleen Dibenzofuran

Tabel 1: enkele chemicaliën met koolteercreosoot

Bodemsaneringsproces: verwijdering van creosoot en lucht-/waterzuivering ter plaatse

Het volledige bodemsaneringsproces bestaat uit twee fasen: de eigenlijke verwijdering van creosoot (met ET-DSP) en de zuivering van lucht/water dat uit de bodem is gehaald (met een mobiel zuiveringssysteem).

Verwijdering van creosoot: het ET-DSP™-proces (Electro-Thermal Dynamic Stripping Process)

Op een oude locatie die de Belgische RTT (Regie voor Telegraaf en Telefoon), de voorganger van de Belgische telefoonmaatschappij, gebruikte voor het impregneren van hout, werd een historische creosootverontreiniging vastgesteld die nu wordt verwijderd met een thermische reinigingstechnologie in situ. Deze gepatenteerde technologie is speciaal ontwikkeld voor de sanering van verontreinigde locaties en wordt het "Electro-Thermal Dynamic Stripping Process" of elektro-thermodynamische reinigingsproces (ET-DSP™) genoemd. ET-DSP™ gebruikt elektrische stroom om de ondergrond van de vervuilde bodem te verwarmen met elektroden. De elektroden worden op verschillende diepten en locaties van de vervuilde site geplaatst en de elektrische stroom naar elke elektrode wordt voortdurend via de computer beheerd zodat een uniforme verwarming van het verontreinigde doelgebied wordt verkregen. In situ thermische saneringssite in België

In situ thermische saneringssite in België (foto: Euremtech BVBA)

Lucht-/waterzuivering ter plaatse met actieve kool

De lucht of het water wordt vervolgens uit de bodem onttrokken en behandeld met actieve kooltechnologieën van DESOTEC, zoals de mobiele zuiveringssystemen AIRCON® en MOBICON®. De procedure verloopt als volgt: Bodemsaneringsproces: ET-DSP™ en mobiele lucht-/waterzuivering

Bodemsaneringsproces: ET-DSP™ en mobiele lucht-/waterzuivering

AIRCON® HC voor de verwijdering van creosoot

AIRCON® HC voor de verwijdering van creosoot (foto genomen door Euremtech BVBA) De door DESOTEC geleverde zuiveringsoplossingen ter plaatse:

  1. Behandeling van zwaar belaste luchtextractie Debiet: 765 Nm3/u Temperatuur: <25℃ Op glijder gemonteerd verdeelstuk 2 x AIRCON® HC AIRPEL® 20
  1. Luchtonttrekkingsbehandeling Debiet: 5 m3/u Temperatuur: <35°C 2 x AIRCON® 2000 AIRPEL® 20
  1. Verwijdering van creosoot uit water Debiet: 4 m3/u Temperatuur: <30℃ 2 x MOBICON® 2000 ORGANOSORB® 20-AA

Tijdens een 6 maanden durend project, zal meer dan 30.000 kg creosoot worden onttrokken en naar een erkend verwerkingsbedrijf worden gestuurd waar het op een veilige en milieuvriendelijke wijze zal worden verwerkt. Benieuwd naar de complete zuiveringsoplossingen en andere internationale services van DESOTEC? Neem gerust contact op met ons. Wij staan tot uw dienst!

 

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.