Valorisatie van nevenproducten in de chemische industrie

Veel bedrijven proberen hun duurzaamheid te verbeteren door over te stappen op een circulaire aanpak die beter gebruik maakt van de beperkte natuurlijke hulpbronnen van de aarde.

Actieve kool kan worden gebruikt om chemische bijproducten te zuiveren, waardoor afval wordt omgezet in waardevolle grondstoffen en bedrijven aanzienlijke verwerkingskosten kunnen besparen.

Het probleem

Een chemische multinational produceert tussenproducten in zijn vestiging in Italië, die vervolgens worden gebruikt door het zusterbedrijf in de VS.

Een nevenproduct is fosforigzuur (H3PO₃), dat in zijn zuivere vorm een breed scala aan industriële toepassingen kent. Dit bijproduct is echter niet zuiver genoeg om als grondstof te worden gebruikt: het bevat ongeveer 2-3 % organisch materiaal en een hoger percentage kleur (afkomstig van het organisch materiaal).

Door de verontreiniging moest de klant dit bijproduct afvoeren. Dit is een duur en ingewikkeld proces, en de klant had moeite om een afvalverwerkingsbedrijf te vinden dat de taak van het verwerken van het fosforigzuur op zich kon nemen.

Intussen kocht het Amerikaanse zusterbedrijf van de klant fosforigzuur van een leverancier in China om het als grondstof te gebruiken. Om de kwaliteit van het zuur te verbeteren, zuiverde de onderneming dit met actieve kool op basis van kokosnootschalen.

De Italiaanse vestiging realiseerde zich dat haar fosforigzuur weliswaar sterker verontreinigd was dan het Chinese product, maar dat het wellicht mogelijk was het te behandelen en aan de Amerikaanse vestiging te verkopen. Dit zou de klant niet alleen geld opleveren, maar ook besparen op verwerkingskosten en duurzaamheid vergroten.

De klant ging op zoek naar oplossingen en nam in december 2019 contact op met DESOTEC.

De oplossing

De klant had een systeem nodig dat een debiet van 1-2 m³/h aankon. Het proces zou discontinu zijn, aangezien de klant het bijproduct zou opslaan tot hij een batch had om te behandelen.

Om door de Amerikaanse branche geaccepteerd te worden, mocht het gezuiverde zuur niet meer dan 0,8 % organische stof en 3 % kleur bevatten.

Begin 2020 leverde DESOTEC twee MOBICON 2000-filters die in serie werden geplaatst, om het systeem later te optimaliseren door een derde filter toe te voegen.

In soortgelijke toepassingen wordt meestal kool op basis van steenkool gebruikt. De klant wilde echter het voorbeeld van de Amerikaanse collega's volgen en een kokosnootschalen gebaseerde soort gebruiken. Dit heeft het voordeel dat het van een hernieuwbare bron afkomstig is en het heeft zich reeds bewezen bij de zuivering van fosforigzuur in de Amerikaanse fabriek.

De resultaten

De proeven leverden perfecte resultaten op: de filters slaagden erin de onzuiverheden in het fosforigzuur tot het vereiste niveau terug te brengen.

De eerste barch werd naar de Amerikaanse fabriek gezonden, waar werd bevestigd dat dit nu zuiver genoeg was om als grondstof te worden gebruikt.

In de zomer van 2020 is de zuivering dan echt van start gegaan, met drie filters in serie.

Nu chemische bedrijven manieren zoeken om hun circulariteit en duurzaamheid te stimuleren door hun verbruik van grondstoffen te verminderen, kijken veel bedrijven naar het onbenutte potentieel van bijproducten of reststoffen van reacties. Dergelijke bedrijven sturen momenteel veel producten voor verwerking die gezuiverd en gevaloriseerd zouden kunnen worden.

Hoe kan DESOTEC helpen?

Bij DESOTEC hebben we ruime ervaring in het werken met chemische productiebedrijven. We kunnen onze expertise inzetten om klanten te adviseren over de beste behandeling voor elke chemische stof, waar nodig ondersteund met tests in ons laboratorium. Omdat onze filters modulair zijn, kunnen we systemen ook na installatie optimaliseren.

Dergelijke processen zorgen voor een aanzienlijke afvalvermindering: in dit geval zuivert de klant 70 ton fosforigzuur met slechts 1,5 ton koolstof. DESOTEC verwerkt deze gebruikte actieve kool in samenwerking met een Italiaans afvalverwerkingsbedrijf en transporteert het veilig weg van de locatie van de klant in gesloten filterunits.

Neem vandaag nog contact op met DESOTEC

Deze casestudy is slechts één voorbeeld van DESOTEC's werk in de chemische industrie. Neem vandaag nog contact op met ons team van ingenieurs om te bespreken hoe wij uw bedrijf zouden kunnen ondersteunen.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Gebruikte actieve kool die voldoet aan de acceptatiecriteria van DESOTEC kan worden gereactiveerd. 

Dit betekent dat alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.

Indien de verzadigde kool niet voldoet aan onze acceptatiecriteria, wordt dit naar een gespecialiseerde externe afvalverwerker gestuurd.